Batuudid ei ole jätkuvalt nõuetekohaselt kinnitatud

Batuudid ei ole jätkuvalt nõuetekohaselt kinnitatud

26. Jul 2016, 22:10 Emmede Klubi Emmede Klubi

Suveüritustel on jätkuvalt väga populaarsed atraktsioonid õhkbatuudid. Batuudi ohutuse eest vastutab teenusepakkuja. Sel hooajal on tarbijakaitseamet kontrollinud 21 avalikus kohas batuudihüppamist pakkuvat ettevõtet 29 korral, ning rikkumisi on paraku avastatud 19 korral.

Tõsised rikkumised on seotud batuutide ankurdamise ehk pinnase külge kinnitamisega. Õnneks ei leitud ühtegi täielikult kinnitamata batuuti. Küll aga leiti batuute, mis ei olnud kinnitatud tootja juhistele vastavalt või kõikidest ankurduskohtadest. Näiteks leiti batuut, mille üheksast kinnituskohast oli kinnitatud vaid neli, ning batuut, mille 22 kinnituskohast oli kinnitatud vaid 16. Osa suuri ja kõrgeid batuute olid kinnitamata ülemistest kinnituskohtadest.

Amet tegi ettevõtjatele ettekirjutused puuduste kõrvaldamiseks ja selgitas ohutusnõudeid.

Lisaks pöördus tarbijakaitseamet kevadel 27 õhkbatuutide renditeenuse pakkuja poole. Amet küsis ettevõtjailt selgitusi teenuse ohutuse tagamise ja batuutide kasutusjuhendite olemasolu kohta. Samuti soovis amet näha tarbijatega sõlmitavaid lepinguid, et tutvuda nende sisuga. Ühtlasi tuletati ettevõtjaile meelde põhilisi ohutusnõudeid batuudirendi teenuse pakkumisel.

Tarbijakaitseamet tuletab veelkord meelde, et kõik batuudi küljes olevad kinnituskohad peavad olema vastavalt batuudi tootja juhistele kinnitatud. Ka need kinnitused, mis asetsevad kõrgete batuutide ülemistes servades.

Teenusepakkuja peab teadma, kui palju lapsi batuudil korraga hüpata tohib, ning tagama selle piirangu järgimise. Samuti tuleb tagada, et puhurid või elektrisüsteemid ei oleks lastele ligipääsetavad. Kindlasti tuleb jälgida ka ilmastikutingimusi.

Ka oma lapsi batuudile mängima saatvad emad-isad peavad teenusepakkuja tegevust jälgima - kas nõuded on täidetud:

- Batuudid peavad olema ankurdatud ning kõik tootjapoolsed ankrukohad peavad olema vastavalt tootja juhistele kinnitatud, seda ka juhul, kui batuut asub nt asfaldil.
- Täispuhutav batuut peab asuma eemal kõikvõimalikest ohtudest, nagu elektriliinid, aiad, puud jne.
- Õhkbatuudi paigaldusala peab olema puhas teravatest esemetest.
- Õhkbatuudi ümber tuleb tagada vaba ala.
- Puhur ja kaablid ei tohi olla ligipääsetavad tarbijatele.
- Tootja poolt batuudi ohutuks kasutamiseks ette nähtud teave peab laatadel, väliüritustel, mängualadel jm kasutatavatel batuutidel olema selgesõnaliselt iga batuudi puhul tarbijale edasi antud. Sealhulgas peab olema teada ja tarbijale edasi antud teave, mitu inimest tohib korraga batuudil hüpata, mis vanuses (või kaalus, pikkuses) lapsed batuudil hüpata tohivad, et hüppamine peab toimuma täiskasvanu järelevalve all, ei tohi teha saltosid (mürada, tõugelda), jne.
- Täiskasvanud järelevaataja olemasolu, kes jälgib ja koordineerib batuutide kasutamist ning saab kohe reageerida õnnetuse korral.
- Batuut ei tohi olla rebenenud, vigastatud vms.
- Tuleb jälgida ilmatikuolusid. Vihma ja tugeva tuulega õhkbatuuti kasutada ei tohi.

(Allikas: Tarbijakaitseamet)


Möödunud suvel leidis Tartumaal aset väga traagiline õnnetus, kus ankurdamata batuut tõusis õhku, kaks last kukkusid alla ja surid. Batuudi rentija ja paigaldajad on kohtu all. Üheskoos hoolides saame tegutseda nii, et sellist õnnetust enam Eestis ei juhtuks. Ära luba oma last batuudile, mis ei vasta nõuetele! Nähes rikkumist, teavita sellest tarbijakaitseametit!