Seadusmuudatused, mis lastega peresid 2021. aastal ees ootavad

Seadusmuudatused, mis lastega peresid 2021. aastal ees ootavad

04. Jan 2021, 14:19 Emmede Klubi Emmede Klubi

Aastavahetus toob kaasa ka muudatusi seadustes, mis mõjutavad ka lastega perede igapäevaelu. Nagu ikka, teeme olulisematest muutustest ülevaate.

Haigushüvitis juba teisest haiguspäevast

Seoses koroonaviiruse levikuga kehtib 1. jaanuarist kuni 30. aprillini tavapärasest erinev haigushüvitise maksmise kord.

Tavapäraselt esimesel kolmel haiguspäeval töötajale hüvitist ei maksta, 4.-8. päeva eest maksab hüvitist tööandja ja alates 9. haiguspäevast haigekassa.

Sel kevadel on aga hüvitisevaba vaid esimene haiguspäev, 2.-5. haiguspäeva eest maksab tööandja ja alates 6. päevast haigekassa. 

Seega on olud soodsamad nii töötajatele kui tööandjatele.

Pension ja II samba tühjendamise võimalus

Kui senini peeti meie igakuisest tulust kinni 2% - maksed II pensionisambasse, siis alates jaanuarist 2021 on pensioni kogumine II sambas vabatahtlik. Erinevad võimalused on:

  • Jätkata pensioniks raha kogumist II sambasse endisel viisil.
  • Lõpetada II sambasse sissemaksete tegemine, kuid jätta praeguseks sinna kogunenud raha sambasse kasvama.
  • Esitada avalduse II sambast lahkumiseks ja võtta sinna praeguseks kogunenud raha välja. PS! Kogunenud summa välja võtmisel enne pensioniiga tuleb sellelt maksta 20 protsenti tulumaksu! 
  • Kanda II sambasse kogunenud raha pensioni investeerimiskontole ja hakata ise oma pensioniraha investeerima, ise kogutud raha kasvatamise eest vastutama.

Kõigi uute võimaluste kasutamine on vabatahtlik ja eeldab avalduse esitamist, kuid avalduse esitamisega ei ole kiire! Otsust ei pea tegema kohe, sest kõik need valikud on võimalikud ka järgnevatel aastatel. Pigem tasub oma võimalused väga rahulikult läbi mõelda.

Raha muul moel oma pensioniea kindlustamiseks investeerimine võib olla mõistlik, raha lihtsalt ära kulutamine aga ilmselt mitte. Emmede Klubi soovitab kasutada ka pensionikalkulaatorit, mis aitab välja arvestada, kui palju pensionit saaksid II sambasse kogumist jätkates ja kui väikseks jääb tulevikus Sinu pension, kui II samba tühjendad ja kogumise lõpetad.

Käibemaks Aasiast jm tellitud pisikaupadelt

1. juulist 2021 lõpeb käibemaksuvabastus kuni 22 euro väärtuste pakkide impordile. Ka väiksemate kolmandatest riikidest, nt Aasiast või USA-st saabunud pakkide eest tuleb nüüd maksta lisaks kauba ostuhinnale ja transporditasule ka täiendavalt 20% käibemaksu.

Miinimumpalk ei tõuse!

Kui viimased kümme aastat on töötasu alammäär ehk miinimumpalk igal aastal tõusnud, siis 2021. aastal jääb miinimumpalk endisele, 2020. aasta tasemele. 

  • Minimaalne kuupalk täistööaja eest on 584 eurot (bruto).
  • Minimaalne tunnipalk on 3,48 eurot (bruto). 

Töötasu alammäära järgi arvutatakse näiteks mittetöötavate ja madalapalgaliste inimeste vanemahüvitist, miinimumpalga alusel makstakse lapsepuhkuse ja hoolduspuhkuse tasu. Mõnes omavalitsuses on ka kohalikud sotsiaaltoetused ja hüvitised seotud alampalgaga, mõnes on aga teenuste hind nagu lasteaiatasu miinimumpalgaga seotud. Seega ei tõuse tänavu ka need.

Ravikindlustuse saamiseks vajalik sotsiaalmaksu miinimummäär tõuseb

Juhatuse liikmetele ja võlaõigusliku lepingu alusel töötajatele on oluline teada, et kuigi miinimumpalk ei tõuse, tõuseb siiski minimaalne igakuine sotsiaalmaksukohustus. See on vähim summa, mille maksmine annab ravikindlustuse. Et ravikindlustus 2020. aastal kehtiks, tuleb teenida brutotasu minimaalselt 584 eurot (2020. aastal kehtinud 540 euro asemel), s.t sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 192,72 eurot kuus.

 

Allikad: Rahandusministeerium, Sotsiaalministeerium, Maksu- ja Tolliamet