Riik kustutab raske puudega lapse vanema õppelaenu

Riik kustutab raske puudega lapse vanema õppelaenu

03. Apr 2017, 16:16 Emmede Klubi Emmede Klubi

Eesti valitsus kiitis eelmisel nädalal heaks ja saatis riigikogusse õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise eelnõu, millega alates 1. jaanuarist 2018 saavad õiguse õppelaenu riigipoolsele kustutamisele ka raske puudega laste vanemad. Praegu on õigus õppelaenu kustutamisele sügava puudega laste vanematel ja puuduva töövõimega inimestel.

Prognoosi kohaselt kustutatakse tuleval aastal 293 raske puudega lapse vanema õppelaen ning igal järgneval aastal umbes 60 vanema laen. Mullu oli raske puudega lapsi Eestis 5648.

Riigipoolsele õppelaenu kustutamisele õigustatud inimeste ringi laienemine läheb 2018. aastal maksma täiendavalt umbes 633 000 eurot ning igal järgneval aastal umbes 130 000 eurot.

Senisest lihtsamaks ja kiiremaks muutub ka õppelaenu kustutamise menetlus. Eelnõu kohaselt esitab inimene edaspidi riigipoolseks õppelaenu kustutamiseks taotluse Sotsiaalkindlustusametile, kes viib läbi vastava menetluse. Õppelaenu kustutamiseks vajalikud andmed on Sotsiaalkindlustusametil olemas – lapsel tuvastatud puude raskusastme kohta – või seaduse alusel kättesaadavad töötukassast.

Praegu tuleb õppelaenu kustutamiseks pöörduda õppelaenu väljastanud krediidiasutuse poole, kes esitab taotluse kas Rahandusministeeriumile (laenusaajal puuduva töövõime tuvastamise korral) või Haridus- ja Teadusministeeriumile (laenusaaja lapsel sügava puude tuvastamise korral).

(Allikas: Sotsiaalministeerium)