Riigikogu võttis perehüvitisi tõstva seaduse uuesti vastu

Riigikogu võttis perehüvitisi tõstva seaduse uuesti vastu

28. Dec 2022, 19:01 Emmede Klubi Emmede Klubi

Riigikogu tuli kolmapäeval erakorraliselt kokku, et arutada uuesti perehüvitiste seaduse muudatust, mille president jättis välja kuulutamata. Riigikogu võttis seaduse uuesti vastu sisuliselt muutmata kujul.

Seaduses parandati ära vormistuslik aps, mille president leidis Põhiseadusega vastuolus olevat – õigusselgusetu lause jäeti lihtsalt välja. Toetuste summad jäävad aga selliseks, nagu juba varasemaltki otsustatud oli: esimese ja teise lapse toetus ning üksikvanema lapse toetus 80 eurot kuus, lasterikka pere toetus kolme kuni kuue lapse puhul 650 ning seitsme ja enama lapse puhul 850 eurot kuus. 

Parandusettepanekuid tehti veel, kuid need Riigikogus toetust ei leidnud ehk neid vastu ei võetud: keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku tõsta esimese ja teise lapse toetus 80 eurolt 100 eurole kuus; Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon tegi ettepaneku tõsta lapsetoetus pere iga lapse kohta 119 eurole kuus, kuid jätta tõstmata lasterikka pere toetused, ning hakata indekseerima ka lapse- ja üksikvanema lapse toetust. Riigikogu liige Siim Kiisler tegi ettepaneku loobuda lasterikka pere toetuse indekseerimisest.

Jaanuaris laekuvad peretoetused siiski endisetes suurustes. Uutes ja suuremates summades makstakse toetused välja alates veebruarist. Jaanuari eest saamata jääv toetuste tõus makstakse küll välja, aga mitte kohe, vaid hiljemalt maikuu lõpuks.

Savoy Savoy 25. May 2023, 11:53

Kasu – see on muidugi väga oluline, kuid meie jaoks ei ole sellel väärtust, sest teenime nüüd aktiivselt veebis ja see tegevus toob meile väga head kasumit. Me teenime alates ggbet казино https://ggbet24-7.com/ru/casino . Ja ma soovitan kõigil mitte kellestki rahaliselt sõltuda, ainult iseendast. Otsige, kus saate teenida isegi rasedus- ja sünnituspuhkusel olles.