Naiste tunnipalk on veerandi võrra väiksem meeste omast

Naiste tunnipalk on veerandi võrra väiksem meeste omast

15. May 2014, 11:45 Emmede Klubi Emmede Klubi

Eesti Statistikaameti andmetel oli naispalgatöötajate brutotunnitasu eelmisel aastal 24,8 protsenti madalam kui meespalgatöötajatel. Aastaga on sooline palgalõhe kasvanud, mitte vähenenud!

Naispalgatöötajate brutotunnitasu oli ilma ebaregulaarsete preemiate ja lisatasudeta 4,58 eurot ning meespalgatöötajatel 6,09 eurot.

Võrreldes 2012. aastaga sooline palgalõhe suurenes - 0,2 protsenti. Nimelt tõusis naispalgatöötajate tunnitasu aastaga 7,0 protsenti, kuid meespalgatöötajate tunnitasu 7,2 protsenti. Kõige suurem sooline palgalõhe oli Eestis 1994. aastal - peaaegu 30 protsenti.

Tegevusalati kõikus sooline palgalõhe päris palju. Kui veonduse ja laonduse alal meeste ja naiste palgad ei erinegi, siis finants- ja kindlustustegevuses töötavate meeste palgad on üle 40 protsendi, seega peaaegu poole võrra suuremad kui samal tegevusalal töötavate naiste palgad!

Kõige väiksem sooline palgalõhe oli Põlva maakonnas ja kõige suurem Ida-Viru maakonnas. Võrreldes 2012. aastaga suurenes palgalõhe kõige enam Viljandi maakonnas. Võrreldes 2012. aastaga vähenes palgalõhe kõige enam Pärnu maakonnas.

Kõige väiksem oli sooline palgalõhe eelmisel aastal kohalike omavalitsuste omandis olevates asutustes.

Kõige suurem oli palgalõhe aga välismaa omanikele kuuluvates äriühingutes, kus mehed saavad naistest enam kui kolmandiku võrra kõrgemat palka.

Kui võrrelda tervet avalikku sektorit terve erasektoriga, siis on seis üsna sarnane - avaliku sektori naispalgatöötajate brutotunnitasu oli ligi 27 protsenti väiksem kui meeste tasu, erasektori naistöötajate tunnitasu oli meeste omast väiksem ligi 25 protsenti.


Allikas & rohkem infot: Statistikaamet ja Statistikablogi.

 

Kas Sina saad samapalju palka, kui samas ametis olevad mehed?