Kohus on otsustanud: pedofiil ja lapsetapja jääb vanglasse

Kohus on otsustanud: pedofiil ja lapsetapja jääb vanglasse

30. Dec 2021, 17:44 Emmede Klubi Emmede Klubi

Täna langetas kohus Eesti ja eriti Läänemaa kandi lapsevanemate poolt väga oodatud otsuse: pedofiilist lapsetapja ei pääse vabadusse.

Pedofiil Otškalenko mõisteti 90ndatel lapse mõrva eest surma. Enne surmalasku muutus aga seadus ja surmanuhtlus kaotati, mehest sai eluaegne vang. Nüüdseks on seadused taas muutunud ja Vassili elab avavanglas – ta saab päeval vanglast väljas tööl, vahel ka endistel jahimaadel asuvas kodus käia. Ning ta taotles kohtult ennetähtaegset vabastamist.

Täna otsustas kohus, et mees ei vabane. 

Kohus otsustas, et Otškalenko puhul on retsidiivsusoht (oht, et ta paneb toime uue kuriteo) jätkuvalt suur. Kuna ta on veetnud 29 aastat tavaühiskonnast eemal, oleks vabanedes ühiskondliku eluga kohanemine keerukas - ta vajaks tugiisikut või elu rehabilitatsioonikeskuses. 

Otškalenkot ei ole ees ootamas sellist elukohta, mis aitaks riske maandada, ega töökohta - lisaks on ta varasemalt sooritanud varavastaseid kuritegusid ka siis, kui tal on töö olemas, mis näitab puuduvat oskust majanduslikult toime tulla.

Lisaks sellele on mehel ka praegu üks kehtiv distsiplinaarkaristus, mis tähendab, et ta on eksinud reeglite vastu vangistuses. Kohus järeldas sellest, et kui isik ei suuda isegi kontrollitud keskkonnas reeglikohaselt käituda, ei suuda ta seda ka vabaduses.

Samuti nentis kohus, et Otškalenko poolt ära kantud karistus pole toimepandud tegusid arvestades piisav.  "Vassili Otškalenko praegusel ajal vanglast tingimisi vabastamine riivaks ühiskonna õiglustunnet," kirjutab kohus oma otsuses.

Ilmselt jääb Otškalenko aga ka edaspidi avavanglasse, mis võimaldab tal päeval väljaspool vanglat tööl ning aeg-ajal ka nädalavahetuseks kodus käia, sest kohutuotsuses seisab: "Avavanglas viibimine mõjub käesoleval hetkel kinnipeetavale positiivsemalt, kui tema tingimisi ennetähtaegne vabastamine."