Jaanuarist vähenenud miinimumelatis tõusis aprillist veidi

Jaanuarist vähenenud miinimumelatis tõusis aprillist veidi

28. Apr 2022, 16:43 Emmede Klubi Emmede Klubi

1. jaanuaril jõustus uus miinimumelatise arvutamise valem, millega senisest 292-eurosest miinimumelatisest sai sisuliselt 193 eurot (loe lähemalt). Kuna uus miinimumelatis on seotud tarbijahinnaindeksi ja keskmise palgaga, mis mõlemad möödunud aastal kasvasid, siis suurenes 1. aprillist ka seadusjärgne miinimumelatis.

Lapsele makstav elatis tuleb üle vaadata kõikidel lapsevanematel, kellel on 2022. aastal jõustunud kohtulahend või sõlmitud notariaalne kokkulepe seadusjärgse miinimumelatise tasumise kohta. Samuti neil, kelle varem jõustunud kohtulahend või notariaalne kokkulepe on seotud alates 1. jaanuarist 2022 kehtestatud seadusejärgse miinimumelatise valemiga.

Uue valemi järgi on miinimumelatise arvutamine enam kui keerukas protsess ja selle ise läbi tegemise asemel on mõistlik kasutada justiitsministeeriumi poolt loodud elatiskalkulaatorit. 

Kalkulaatori abil saavad vanemad just enda pere puhul korrektse miinimumelatise summa välja arvutada ka kohtuväliselt, mis peaks lahkumineku korral asjaajamise hõlpsamaks muutma Muidugi võivad vanemad omavahel alati kokku leppida ka suuremas summas, sest laste vajadused, võimalused ja harjumuspärane elukvaliteet võivad miinimumist suuremad olla, aga n-ö aus miinimum on kalkulaatori abil arvutatav. 

Miinimumelatise arvutamise valem

Baassumma

Elatise baassumma on lapse vajaduspõhise miinimumelatise uuringu lõpparuande 
alusel leitud summa, mida korrigeeritakse iga aasta 1. aprillil eelnevate kalendriaastate tarbijahinnaindeksi muutuse võrra liitintressi põhimõttel. Alates 01.04.22 on see summa 209,2 eurot.

Kohustatud vanema sissetulek 

Reeglina lisatakse baassummale 3% eelneva kalendriaasta Eesti keskmisest brutokuupalgast. Keskmine brutopalk 2021. aastal oli 1548 eurot ja 3% sellest on 46,44 eurot.

Peretoetused

Elatise summa kindlaksmääramisel võetakse arvesse lapsetoetust ja lasterikka pere toetust. Kui neid toetusi saab elatise nõudja, arvestatakse pool toetusest iga lapse kohta elatise summast maha. Kui aga maksja, siis arvestatakse see summa elatisele juurde.

Elatist saavate laste arv samas peres

Arvestades võimalust kulusid veidi koondada mitme lapse korraga kasvatamisel (mööbli, riiete, mänguasjade korduvkasutus jms), on alates teisest lapsest elatise summa 15% väiksem kui esimese lapse elatise summa. Elatise summat ei vähendata mitmike puhul ja laste puhul, kelle vanusevahe on suurem kui kolm aastat.

Lapse (jagatud) elukoht 

Kui laps viibib elatist maksva vanema juures aasta lõikes keskmiselt vähemalt 7 ööpäeva kuus, vähendatakse elatise summat proportsionaalselt kohustatud vanemaga koos veedetava ajaga. Seega kui laps viibib mõlema vanema juures võrdselt, saab elatist nõuda vaid juhul, kui seda tingivad lapse suuremad vajadused, vanemate sissetulekute oluline erinevus või on lapsega seotud kulutused vanemate vahel ebavõrdselt jaotunud.