Poiste ja tüdrukute kasvatamine: isad on väga olulised!

Poiste ja tüdrukute kasvatamine: isad on väga olulised!

14. Aug 2013, 00:10 Emmede Klubi Emmede Klubi

Palju on tähelepanu pööratud emadele ja lastele, ning seda ka ärateenitult. Uuring uuringu järel vaatleb emade mõju lastele alates sünnist kuni täiskasvanuks saamiseni. Isade kohta ei ole teisalt neid uuringuid eriti tehtud.

Sellest on väga kahju, sest isadel on emotsionaalses, intellektuaalses ja sotsiaalses aspektis lastele väga suur mõju.

Isade roll lapse arengus on uuringutes üsna uus teema, aga teadlased, sotsioloogid, psühholoogid ja psühhiaatrid uurivad ja kirjutavad sellest üha rohkem artikleid, vahendab kidsdr.com.

Huvitaval kombel pärineb põhjalik vaatlus isadest USA Tervishoiu Organisatsiooni uuringust. Valmistades käsiraamatut, mis aitaks sotsiaaltöötajatel lapsi ohu eest kaitsta, vaadeldi ka isade tähtsust laste arengu tagamisel. Tihti tegutsesid sotsiaaltöötajad ebaefektiivselt, kui neil paluti uurida perekonda uurida. Eriti raske oli olukord, kui isa oli ahistaja. Kui sotsiaaltöötaja mõistab isa reaktsioone ja tundeid, on kergem aidata isa käitumist muuta.

On eriti liigutav, kui vaadata mõlemat mündi poolt - kuritarvitav või armastav isa. Isade mõju on tohutu.

Mitmes uuringus vaadeldi isa mõju lapse haridusele. Tulemused näitavad, et:

  • Lastel, kellega isad tegelevad ja on hoolivad, on paremad õpitulemused.
  • Lastel, kelle isad hoolitsevad ja mängivad nendega vastsündinuna, on kõrgem IQ ja parem keeleline ja kognitiivne võimekus.
  • Lapsed, kelle isad on nendega väikelapse eas tegelenud, on kooli minnes parema akadeemilise valmisolekuga. Nad on kannatlikud ja saavad pingete ja pettumustega paremini hakkama.
  • Isade aktiivset hoolitsust seostatakse paremate verbaalsete oskuste, intellektuaalse toimimse ja hiljem paremate akadeemiliste saavutustega.

Teistes uuringutes vaadeldi isade mõju psühholoogilisele heaolule ja laste sotsiaalsele käitumisele. Tulemused näitavad, et mõju on muljetavaldav:

  • Laste puhul, kelle isa on sünnist saati kaasatud, on tõenäolisem, et nad tunnevad ennast emotsionaalselt turvalisemalt ja on julgemad ümbrust uurima. Hiljem on neil ka paremad sotsiaalsed oskused oma eakaaslastega.
  • Samal ajal kui emad panustavad lapse eest hoolitsemisesse, motiveerivad isad lapsi rohkem saavutama. Mõlemad tahud on tähtsad lapse tervislikuks arenguks. Kokkuvõttes on lapsed, kelle isa on nende kasvatamisest osa võtnud, julgemad maailma enda ümber uurima ja tõenäolisemalt on neil hea enesekontroll ja sotsiaalne käitumine.
  • Ühes kooliealiste laste kohta käivas uuringus leiti, et lastel, kellel on oma isaga lähedane suhe, tekib väiksema tõenäosusega depressioon, agressiivne käitumine ja valetamine. Tõenäoliselt on nende sotsiaalne käitumine paremini arenenud. Uuring näitas, et isadega hästi läbisaavatel poistel oli koolis vähem käitumisprobleeme ja tüdrukutel samal ajal tugevam enesehinnang. Lisaks on mitmed uuringud leidnud, et lastel, kes elavad koos isaga, on tõenäolisemalt hea füüsiline ja emotsionaalne tervis, mis omakorda aitab saavutada paremaid akadeemilisi tulemusi, vältida narkootikume, vägivalda ja kuritegelikku käitumist.

Isadel on laste elule ka kaudne mõju. Kõige tugevam on peres nende suhe emaga. Need isad, kellel on emaga hea suhe, veedavad lastega rohkem aega. Samuti on naine, kes on mehega õnnelik, parem ema. Tõepoolest naise ja mehe omavaheline suhe mõjutab mõlema vanema lastekasvatuslikku käitumist. Nad on oma lastega vastutustundlikumad, õrnemad ja kindlamad. Nad kontrollivad trotslike väikelaste puhul oma käitumist paremini ja nende nõu ja emotsionaaalne tuge teismeliste puhul on asjakohasem.

Isadel, kes kohtlevad oma naist ja laste ema suhtes austusega ja lahendavad konflikte mõistlikumalt ja rahulikumalt, on tõenäolisemalt tüdrukute ja hiljem naiste suhtes vähem agressiivsed. Tüdrukud, kelle isad on hoolitsevad olnud, otsivad tõenäoliselt samu omadusi oma tulevaselt mehelt.

Lapsevanemaks olemine, olgu see siis ema või isa, on ilmselt kõige olulisem ja keerulisem roll, mis teil iialgi olema saab. Ei ole olemas täiuslikke lapsevanemaid. Proovi kuidas tahad, alati 100% ei saagi saavutada.

Nagu me seda emade puhul teeme, võiks ka isade puhul korra peatuda ja mõelda selle rolli üle, mis vanemad meie elus on mänginud. Eriti kui emba-kumba neist ei ole enam meie seas.

Jagage isadele veidi lisatunnustust ja mõelge isadele, kes ei ole enam meie seas.
Te olete praegu ja igavesti oma laste jaoks väga olulised!

Greetel EmmedeKlubi.ee Greetel EmmedeKlubi.ee 14. Aug 2013, 14:59

Eks see kahjuks on paljude Eesti perede paratamatu igapäev. Aga kõige tähtsam on ikka see, et kui issi on kodus ja olemas, on lapsel temaga tore aega veeta. Ei loe ju kvantiteet vaid kvaliteet.

14. Aug 2013, 10:53

Meie issi on Soomes tööl , siis alati kui ta tuleb ajab Henry ta hommikul kohe ülesse , kui isegi ärkab ja hakkab issit kiusama, et ta temaga mängiks. Ta lausa nõuab issi tähelepanu. nii paha on vaadata , kui issi jälle ära läheb ☹