Uuest aastast laienevad võimalused laste raviks ja tugevneb peremeditsiin

Uuest aastast laienevad võimalused laste raviks ja tugevneb peremeditsiin

13. Dec 2018, 23:29 Emmede Klubi Emmede Klubi

Foto: Freepik


Valitsus kiitis tänasel istungil heaks tervishoiuteenuste loetelu, mille alusel hakkab haigekassa tulevast aastast tasuma mitmete uute peremeditsiini ja laste ravi võimalusi laiendavate teenuste ja ravimite eest.

Lastega peresid puudutavad olulisemad täiendused:

  • Oluliselt suureneb koolitervishoiuteenuste rahastus.
  • Lastearstide taotlusel saavad arstid lapsi vastu võtta ka mitme eriala spetsialistidest koosneva meeskonnana.
  • Ämmaemandate ja perinatoloogide taotlusel hakatakse rahastama doonorpiima enneaegsetele vastsündinutele, kelle toitmine ema rinnapiimaga pole võimalik.
  • Alates augustist 2019 saab perearsti nõuandetelefonilt 1220 ka isikustatud konsultatsioone, mis võimaldab patsienti nõustada võttes arvesse tema kohta tervise infosüsteemi sisestatud andmeid.
  • Laiendatakse perearstide e-konsultatsiooni võimalusi taastusarsti, naha- ja suguhaiguste arsti, veresoontekirurgia ja valuravi erialadega. Perearstid saavad tulevast aastast eriarstidega oma patsiendi diagnoosi täpsustamiseks ning ravi määramiseks tervise infosüsteemi kaudu konsulteerida 21 erialal.
  • Soodustatakse maapiirkondades asuvate perearstide üksikpraksiste liitumist tervisekeskusega. 
  • Suureneb perearstide baasraha. 

Tervishoiuteenuste loetelu muudatuste mõju haigekassa eelarvele on 15,26 miljonit eurot, uusi teenuseid ja ravimeid lisandub 6,3 miljoni euro väärtuses. Muudatused rahastatavate teenuste loetelus on tehtud erialaühenduste, raviasutuste ja Eesti Haigekassa ettepanekul.

(Allikas: Sotsiaalministeerium)