Millest koosnevad Eestis kasutusel olevad vaktsiinid?

Millest koosnevad Eestis kasutusel olevad vaktsiinid?

25. Apr 2017, 12:49 Emmede Klubi Emmede Klubi

Esimest korda lapsevanemaks saades puutuvad paljud emad-isad kokku hirmuga vaktsineerimise ees, sest internetis kirjutatakse, et vaktsiinid sisaldavad ohtlikke aineid - näiteks elavhõbedat ja muid mürke. See ei vasta õnneks tõele.

Iga inimene saab ise tutvuda kõigi Eesti riiklikus immuniseerimiskavas olevate vaktsiinide koostisosade, vastunäidustuste, koostoimete ja kõrvaltoimetega. Näiteks võib minna Terviseameti leheküljele vaktsineeri.ee. Vajutades ravimi nimele, avaneb Eesti ravimiregistri info. Vajutades sellel leheküljel aktiivsele lingile SPC, avaneb ravimi omaduste kokkuvõte. Punkti 2 all on näha vaktsiini peamine koostisosa, mis organismis kaitsereaktsiooni ja seeläbi immuunsuse esile kutsuma peaks. Vahel on selleks nõrgestatud elus haigustekitaja, teinekord aga ei sisaldagi vaktsiin elusaid haigustekitajaid. Punkti 6.1 all on ära toodud kõik abiained. Vajutades ravimiregistri infost aktiivsele lingile PIL, avaneb ka pakendi infoleht.

Enim kardatakse vaktsiinis sisalduvaid abiaineid. Võtame näiteks B-hepatiidi vaktsiini ENGERIX-B. Ravim sisaldab järgnevaid abiaineid:

  • Naatriumkloriid - NaCl, tavaline keedusool, millest tehtud füsioloogilise lahusega puhastame tavapäraselt lastel nohu ajal nina. 
  • Dinaatriumvesinikfosfaatdihüdraat - naatriumfosfaadid on mittemürgised soolad, mida kasutatakse toiduainetes ja ravimites happesuse regulaatori, stabilisaatori, veesiduja vms-na. Teistest ravimitest sisaldub näiteks nohurohtudes nagu Xymelin või Sudafed.
  • Naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat - naatriumfosfaadid on mittemürgised soolad, mida kasutatakse toiduainetes ja ravimites happesuse regulaatori, stabilisaatori, veesiduja vms-na. 
  • Süstevesi - puhas, steriilne vesi.

Abiaineid lisatakse vaktsiiniannusesse sellepärast, et tagada ravimi toimimine ja ohutus.

 

Mis Sind vaktsineerimise juures enim hirmutab?