Terviseamet kõrvaldas Eesti turult kolm lastele ohtlikku toodet

Terviseamet kõrvaldas Eesti turult kolm lastele ohtlikku toodet

14. Dec 2017, 23:05 Emmede Klubi Emmede Klubi

Terviseameti 2017. aasta septembri, oktoobri ja novembri järelevalve tulemusena avastati ja kõrvaldati turult kuus tervisele potentsiaalselt ohtlikku toodet. Pooled ohtlikest toodetest on taas just lastele suunatud esemed. 

Turult kõrvaldatud ohtlikud tooted:

1. Hiinas valmistatud mänguasi „Ty Rainbow“ (EAN 008421372232, ülemisel pildil) ei vastanud majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.09.2010.a määruse nr 57 "Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord“ § 3 lõike 2 ning standardi EVS-EN 71-1:2015, "Mänguasjade ohutus. Osa 1: "Mehaanilised ja füüsikalised omadused" punkti 5.2 nõuetele. Mänguasi võib põhjustada lämbumist, kuna testimisel eraldus mänguasja saba ning avanes juurdepääs täidisele.

2. Hiinas valmistatud laste jalanõud Ciraf (EAN 008421372232) ei vastanud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/20061 (REACHmäärus) XVII lisa kande 47 nõuetele, kuna sisaldab ainet kroom (VI) 18,1 mg/kg, mis ületab lubatud piirväärtust 6 korda. Nahkosi sisaldavaid tooteid, mis puutuvad kokku nahaga, ei tohi turule viia, kui toote nahkosad sisaldavad kroom (VI), mille kontsentratsioon on 3 mg/kg (0,0003% massist) naha kuivaine kogumassist või suurem. Kroom (VI) on sensibiliseeriva (allergiat tekitava) toimega aine.

3. Hiinas valmisatud muusikaline mänguasi „Little Pianist“ (EAN 8714627545456) ei vastanud majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.09.2010.a määruse nr 57 "Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord“ § 3 lõike 2 ning standardi EVS-EN 71-1:2015 "Mänguasjade ohutus. Osa 1: "Mehaanilised ja füüsikalised omadused" punkti 5.1 nõuetele. Mänguasi võib põhjustada lämbumist, kuna testimisel eraldus mänguasjal üks plastdetail, mis mahtus väikeste osade silindrisse.

20171214230213-10283.jpg

Lisaks hinnati ohtlikuks ja eemaldati turult Kanadas toodetud kosmeetikatoode Delon kehavõi kookose õliga, kuna see sisaldas säilitusainet metüülisotiasolinoon. Seda säilitusainet nahale jäetavates kosmeetikatoodetes kasutada ei tohi, kuna aine on allergiat tekitava toimega. Venemaal valmistatud kõrvarõngad tuli eemaldada ülemäärase niklisisalduse tõttu. Liiga suur niklisisaldus tootes võib esile kutsuda allergilisi reaktsioone. Kõrvarõngastes oli niklit 10,5 korda lubatust enam. Hiinas valmistatud naiste nahkkindad KANGYU ja laste jalanõud Ciraf, sisaldasid lubatust suuremas koguses kroomi. Kinnaste nahas leitud kroomi sisaldus ületas lubatud piirmäära 36 korda, laste jalanõudes oli ületus 6-kordne.

Vaata kõiki pilte potentsiaalselt ohtlikeks osutunud toodetest terviseameti koduleheküljel

Kuidas valida lapsele ohutuid mänguasju, juhendab tarbijakaitseamet

 

Kuidas valid Sina oma lapsele mänguasju?