Teadlane: Suuna oma tütart legode, mitte barbidega mängima!

Teadlane: Suuna oma tütart legode, mitte barbidega mängima!

22. Sep 2015, 12:00 Emmede Klubi Emmede Klubi

Tüdrukutele mõeldud mänguasjad nagu Barbied ei tule lapse arengule  kasuks ja vähendavad lapse huvi ning valmidust tegeleda tulevikus teaduse ja tehnikaga, ütleb Briti juhtiv füüsik Dame Athene Donald.

Teadlase sõnul on tüdrukutele suunatud mänguasjad ja mängud enamasti passiivsed: näiteks Barbie juuste kammimine. Samas poistele suunatud mänguasjad ja mängud juurutavad aktiivsust ja loovust: näitks Legodest ehitamine.

Ka leiab Donald, et poistemängud (isegi sõjamängud!) juurutavad lapses teadmist, et elus tuleb ette ka probleeme ja nendega tuleb aktiivselt tegeleda. Samas tüdrukute mängud juurutavad mõtlemist, et elu on maagiline ja probleemid lahenevad võluväel, mis on passiivne lähenemine elule.

Enamasti ei arvata, et neljaaastase tegevused võiksid mõjutada tema karjäärivalikut tulevikus, kuid Donald usub sellesse. "Kui laps ei ole kunagi võtnud asju juppideks ja pannud uuesti kokku, sest ta on terve lapsepõlve mänginud nukkudega tüüpilisi naistesituatsioone nagu tee keetmine ja poes või juuksuris käimine, siis kui suur on tõenäosus, et sellest lapsest saab insener või keemik?" küsib Donald.

Donald mõistab tugevalt hukka ühiskondlikult pealesurutud soorollid: näiteks selle, et kui koolis on lastel vaja sooritada oma esimene praktika või töövarjupäev, suunatakse justkui automaatselt poisse automehaanikuiks ja tüdrukuid juuksureiks.

Teadlane leiab, et ühiskonna enda kasvatusmeetodid ongi süüdi probleemis, mille üle ministeeriumites, ülikoolide juures ja teadusmaailmas tihti kurdetakse: loodusteaduste alal on väga vähe naisi.

Selline soostereotüüpidele rõhuv kasvatusviis ei tule kasuks ka poistele, kes siis ühiskonna surve tõttu ei soovi või julge endale erialaks valida näiteks sotsiaalteaduseid või juuksuriametit.

(Allikad: The Guardian, Daily Mail, The Telegraph)


Kas oled Dame Athene Donaldiga nõus?