Tarbijakaitseamet otsustas, et turvatool Britton 3 Way on tõepoolest ohtlik

Tarbijakaitseamet otsustas, et turvatool Britton 3 Way on tõepoolest ohtlik

19. Sep 2018, 16:59 Emmede Klubi Emmede Klubi

Kõnealune ohtlik turvatool.


Tarbijakaitseamet otsustas, et turvatool Brittoni 3 Way on tõepoolest ohtlik ning tuleb turult kõrvaldada ja tarbijailt tagasi kutsuda. Tool võib avarii või äkkpidurduse korral puruneda.

Möödunud suve alguses tekkis lahkheli ühe Eesti ema ja kohaliku lastetoodete kaubamärgi Brittoni omaniku vahel. Internetis ringles lapsevanemate kriitika, et Brittoni turvatoolid võivad olla Hiinast tellitud ega vasta EL-i sertifikaatidele, sest populaarsest e-kaubamajast Aliexpressist saab tellida sama nime, välimuse ja samade turvasertifikaatidega toole ilma Brittoni logota ning samasuguse märgistusega tool leiti ka Euroopa ohtlike toodete Rapex nimekirjast.

Toolide tootja Speli Baltic OÜ lükkas toona etteheited ümber ja jäi seisukohale, et toolid vastavad kõigile nõuetele.

Tarbijad esitasid vastavad kaebused ka Tarbijakaitseametile, Maanteeametile ja Euroopa Komisjoni RAPEX teabevahetussüsteemile. Tänavu 18. augustil tehtud ettekirjutuses märgib Tarbijakaitseamet, et OÜ Speli Baltic on turule lasknud ohutusnõuetele mittevastavad turvatoolid Britton 3 Way, tüübikinnitusnumbriga E8 04 44596 (tootmisaeg enne 2016. a märtsi) ning on jätnud rakendamata ohu välja selgitamiseks ning vältimiseks vajalikud meetmed.

Tarbijakaitseamet kohustab ettevõtet korraldama antud turvatoolide turult kõrvaldamise ja tarbijatelt tagasinõudmise.

Tarbijakaitse menetluse käigus selgus, et Eesti turul olev Britton 3 Way turvatool on sama tool, mis juba varem Rapex ohtlike toodete nimekirjas (teade nr A12/0861/16) olev Mamas & Papas kaubamärgiga tool. Antud Hiinas valmistatud tool on tõsiselt ohtlik ega vasta nõuetele, sest tooli kest võib autoõnnetuse korral või ka äkkpidurdusel puruneda ja lapse kaitseta jätta. „Kui toolidel on sama tüübikinnitusnumber kuid erinevad kaubamärgi nimed, siis on tegemist ikkagi sama tootega, mida turustatakse erinevate kaubamärkide alt. Seega võib öelda, et kõik sama tüübikinnitusnumbrit kandvad toolid võib lugeda samuti nõuetele mittevastavateks, olenemata kaubamärgist," sedastas Maanteeamet.

Tarbijakaitseameti hinnangul on ettevõtja antud olukorras jätnud täitmata oma hoolsuskohustuse. Olles saanud info RAPEX teate A12/0861/16 kohta, mille kohaselt tüübikinnitusnumbriga E8 04 44596 Mamas & Papas toolid on osutunud ohtlikuks, oleks pidanud ettevõtja, teades, et ta on sama  tüübikinnitusnumbriga toole turustanud Brittoni kaubamärgi alt, alustama koheselt tegevusi ohu likvideerimiseks.

"Seega on ettevõtja, teades, et tüübikinnitusnumbriga E8 04 44596 toolid võivad kujutada endast ohtu tarbija (lapse) elule ja tervisele, jätnud rakendamata meetmed ohu väljaselgitamiseks ning ohu vältimiseks," kirjutab tarbijakaitseamet.

Praeguseks ei ole Britton 7. septembriks määratud ettekirjutusi veel täitnud ja toodet tagasi kutsunud, mistõttu on Tarbijakaitseametil õigus nõuda OÜ Speli Balticult välja sunniraha kuni 10 000 eurot. OÜ Speli Baltic võib ettekirjutuse vaidlustada, kuid see ei peata selle täitmise kohustust ega sunniraha määramise rakendamist.