Miks ja kui palju peaksid lapsed liikuma?

Miks ja kui palju peaksid lapsed liikuma?

22. Nov 2022, 18:00 Emmede Klubi Emmede Klubi

Liikumine on loomulik osa lapse igapäevaelust ning hädavajalik lapse normaalseks vaimseks ja füüsiliseks arenguks. Hea tervise tagamiseks peavad lapsed iga päev liikuma mõõduka kuni tugeva intensiivsusega vähemalt 60 minutit. 

Liikumine toetab lapse kehalist arengut, motoorsete oskuste kujunemist ja aitab ennetada ülekaalulisust. Kehalisel aktiivsusel on positiivne mõju lapse vaimsele tervisele, aidates vähendada stressi, luues positiivset meeleolu ja toetades õppimisvõimet. Lisaks aitab liikumine edendada sotsiaalset tervist, pakkudes erinevaid võimalusi sõprade ja eakaaslastega suhtlemiseks ning ühiseks tervislikuks vaba aja veetmiseks.

Kuigi Eesti laste liikumisaktiivsus on võrreldes varasemaga veidi tõusnud, liigub igapäevaselt piisavalt (so vähemalt 60 minutit mõõduka või tugeva intensiivsusega liikumist) siiski vaid 16% 11–15-aastastest kooliõpilastest. Väiksematest lastest küündib soovitusliku liikumisaktiivsuse tasemeni 2–11-aastastest poistest 27% ja tüdrukutest 13%. Seega on väga tähtis, et täiskasvanud soosiksid juhendamise ja eeskuju läbi laste liikumisharjumuste paranemist!

Hea tervise tagamiseks peavad lapsed iga päev liikuma mõõduka kuni tugeva intensiivsusega vähemalt 60 minutit. Liikumine enam kui 60 minutit päevas toob tervisele täiendavat kasu. 

Mõõdukas kehaline aktiivsus tähendab tegevusi, mille tagajärjel hingamine kiireneb ja tekib kerge higistamine (kiirkõnd, sörkjooks, rattasõit, ujumine jne). Tugev kehaline aktiivsus tähendab tegevusi, mille tagajärjel tekib tugev hingeldus ja higistamine (jooksmine, kiire rattasõit, suusatamine, puude lõhkumine, raskuste tõstmine jne).

Aktiivset liikumist võib koguneda erinevatest kehalistest tegevustest terve päeva jooksul, näiteks liikumis- ja sportmängudest, matkamisest, rattaga sõitmisest, võimlemisest, jõuharjutustest, liikumistunnis või treeningul osalemisest. Oluline on meeles pidada, et aktiivselt liikuda tuleks vähemalt 10 minutit korraga!

Lapsevanema enda kehaline aktiivsus ja lapsega koos aktiivsete tegevuste tegemine mõjutab otseselt ka laste kehalist aktiivsust. Uuringud on välja toonud, et eriti tähtsal kohal laste kehalise aktiivsuse ja oskuste omandamise mõjutamisel on isad. Tavaliselt on aktiivsetel vanematel aktiivsemad lapsed – püüdke alati ise olla lastele eeskujuks!

(Allikas: tarkvanem.ee)

 

Kui palju liigub Sinu laps päevas mõõduka või tugeva aktiivsusega? Milliseid kehalist aktiivsust soosivaid tegevusi (nagu ühised rattasõidud, matkad, ujumine jms) teete koos terve perega?