Kuidas aidata väikelast rääkima õppimisel?

Kuidas aidata väikelast rääkima õppimisel?

14. Jun 2018, 16:52 Emmede Klubi Emmede Klubi

Ühe-kaheaastane laps saab juba päris palju oma lähedaste jutust aru ning oskab ka ise hulgaliselt sõnu öelda. Ta hakkab nüüd kasutama ka kahe-kolmesõnalisi lauseid. Samas on jätkuvalt eakohane ka mittesõnaline suhtlemine – soovile näpuga osutamine, keeldumiseks pakutava eemale lükkamine, eituseks pea raputamine jms. Kuidas väikelapse kõneoskuse arengule kaasa aidata?

  • Märka lapse žeste, liigutusi ja sõnu. Püüa nende tähendust kõva häälega tõlgendada. Korda lapse öeldut, lisades vajadusel õige sõnakuju või lausemudel. 
  • Veeda lapsega koos lõbusalt aega. Laps naudib ema-isaga koos mängimist, aga mäng on tema jaoks ka õppimine. Selles vanuses hakkab arenema jäljendusmäng, mille jooksul laps matkib igapäevatoiminguid. Näiteks kammib ta mängukaru kammiga ja või toidab nukku lusikaga. Rääkige nende tegevuste juures.
  • Ühe-kaheaastane laps on võimeline teiste kõnet ja tundeid mõistma ja lihtsamaid korraldusi täitma. Lapsest saab nüüd igapäevastes tegevustes sinu kaaslane - toimetage kodus koos ja rääkige omavahel, mida teete. Näiteks võite "mängida koristamist" ja lasta lapsel anda endale erinevaid esemeid, mida te söömise ajal kasutasite. Sel viisil areneb lapse kõnemõistmise oskus ja rikastub tema sõnavara.
  • Söögikorrad annavad palju võimalusi lapse kõne arendamiseks. Kui laps vaatab sinu poole, osutab toidule ja ütleb "mämm-mämm" või “sööma”, siis vasta lapsele, korrates tema öeldut ning lisades näiteks: "Me sööme suppi". Kui laps üksnes näitab käega toidule, nimeta sina tema osutatavat eset sõnaga - ütle "supp". Kui laps ütleb sõna "tass" asemel "ass" või "att", korda sina teda parandades "tass".
  • Lugege koos lihtsaid liisusalme ja laulge.
  • Tea, et selles vanuses on tähtsam mida laps öelda tahab, mitte kuidas ta seda teeb. Seetõttu loetakse sõnadeks ka sellised fraasid nagu "opa" ja ühesõnalisteks lauseteks ka lähedase kutsumine "emme!" hüüdes. 

PS! Kui laps on saanud kaheaastaseks, peab ta suutma suhelda nii žestidega kui ka sõnadega. Kui laps seda ei oska, tuleks võtta ühendust logopeediga.

(Allikas: Eesti Logopeedide Ühingu infovoldikud lapsevanematele)


Kas, kuidas ja millest Sina oma ühe-kaheaastase lapsega räägid?