15 testitud mänguasjast 3 osutusid ohtlikuks

15 testitud mänguasjast 3 osutusid ohtlikuks

05. Dec 2022, 15:58 Emmede Klubi Emmede Klubi

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) testis kontrollprojekti raames 15 mänguasja, millest kolm ei vastanud nõuetele. Testimisel keskenduti plastikmänguasjade keemiliste ainete sisalduse ning väikelaste mänguasjade nõuetele vastavuse kontrollimisele.

Mänguasjad tuleb kavandada nii, et kokkupuude mänguasjas sisalduvate ainetega ei põhjustaks inimese tervisele kahjulikku mõju. Ohutuse tagamiseks on teatavate keemiliste elementide sisaldusele mänguasjades kehtestatud piirangud. Amet lasi analüüsida ftalaatide sisaldust plastikmänguasjades ning mitmete teiste erinevate elementide, nagu näiteks plii, kaadmium, kroom, nikkel jms eraldumist. Kokku võeti keemiliste näitajate osas testimiseks 10 erinevat plastikmänguasja (nukud, vannimänguasjad, plastikautod, klotsid jms), mis vastasid kõik nõuetele. 

Lisaks testis TTJA väikelastele (kuni 3-aastased lapsed) mõeldud mänguasju väikeste osade eraldumise osas. Kuna väikelastel on harjumus panna asju suhu, siis peavad väikelastele mõeldud mänguasjad ning nendest eralduda võivad osad olema sellise kuju ja suurusega, et välistatud oleks lapse lämbumise oht väikeste osade allaneelamise ning hingamisteedesse kinnijäämise tõttu. Kokku võeti testimiseks 5 väikelaste mänguasja, millest nõuetele mittevastavaiks osutusid 3: väikelaste kõristite komplekt „Funny Baby“, kõristi/marakas ja ladumistorn „koer“. Nimetatud mänguasjadelt eraldusid testimise käigus väikesed osad (purunenud detailid, kõristi sees olevad pallikesed, koera silmad).  

Nõuetele mittevastavaid mänguasju müünud ettevõtjate suhtes alustati haldusmenetlus, mille tulemusena on tänaseks tooted müügilt eemaldatud ja tarbijatelt tagasi kutsutud.

TTJA teavitas eelnimetatud ohtlike toodete leidudest ka teisi Euroopa Liidu riike läbi kiirhoiatussüsteemi RAPEX („Safety Gate“ süsteem). Süsteemi eesmärgiks on vahetada infot liikmesriikide ja komisjoni vahel tarbijate tervist ja ohutust tõsiselt ohustavatest tarbekaupadest. Läbi RAPEXi teavitatud ohtlike toodete nimistu on kättesaadav kõigile RAPEXi avalikult lehelt avaneb uues vahekaardis, kus igal nädalal avaldatakse uus ülevaade ohtlikest toodetest. Lisaks leiab Eesti turule jõudnud ohtlike toodete kohta infot TTJA kodulehel avaldatud ohtlike toodete registrist avaneb uues vahekaardis.

Seega saavad ka ettevõtjad ise täita oma hoolsuskohustust ning jälgida pakutava kaubavaliku turvalisust kasutajatele. Samuti saavad tarbijad tutvuda ohtlike toodete nimekirjaga, veendumaks, et nende kasutuses olevad tooted ei ole jõudnud ohtlike toodete nimistusse.