11 olulist nõuannet, kuidas tagada väikelapsele arendav elukeskkond

11 olulist nõuannet, kuidas tagada väikelapsele arendav elukeskkond

20. Dec 2023, 17:57 Emmede Klubi Emmede Klubi

Väikelapseeas sirgub äsja üheaastaseks saanud beebist kolmeaastane lasteaialaps.  See on suurte muutuste, kiire arengu ja usina loomulikul teel õppimise arengujärk. Kuidas luua oma väikelapsele parim võimalik elukeskkond arenguks?

1.       Aeg vabaks mänguks. Mängimine ei ole pelgalt meelelahutus, mängimisel on lapse arengus oluline roll. Läbi vaba mängu avastab ja õpib laps tundma maailma ja iseennast. Seetõttu on oluline, et lapsel oleks piisavalt täiskasvanute poolt ära sisustamata vaba mänguaega. Võid mängida lapsega koos, kuid tehke seda tema juhtimisel!

2.       Loovad materjalid. Väikelapse mängunurka võiksid kuuluda erinevad materjalid, värvid ja tekstuurid – plastiliin, mänguliiv, pärisliiv, puit, metall, klaas, kivi jms.

3.       Vestlemine ja lugemine. Selles vanuses õpib laps rääkima. Seetõttu on väga oluline igapäevaselt ja pidevalt oma lapsega vestelda ja talle raamatuid ette lugeda. Lisaks kõne arengu soodustamisele paneb see aluse ka lugemishuvile ja -harjumusele.

4.       Laulmine ja rütmimängud. Just lauldes ja rütmimänge mängides õpib laps eriti hõlpsalt uusi sõnu ja väljendeid, samaaegselt arenevad ka suu- ja keelelihased ning peenmotoorika!

5.       Füüsiline aktiivsus. Selles eas laps vajab palju võimalusi liikumiseks ja tasakaalu harjutamiseks. Kodus pakuvad rõõmu kõikvõimalikud tunnelid, millest läbi ronida, sillad, millest üle ronida ja tasakaalukiiged, milles harjutada.

6.       Õues mängimine. Selles eas laps peaks õues käima iga ilmaga, aga ainult vankris jalutamisest enam ei piisa– lase lapsel avastada loodust, linna, puudutada lund ja kive, liiva ja muru, kogeda erinevaid sensoorseid tundeid.

7.       Rutiin. Selles vanuses lastele pakub päevakava turvatunnet, turvatunne omakorda on aga õppimise ja arenemise võime eelduseks.

8.       Kiitus, julgustus, kannatlikkus ja armastus! Selles vanuses lapsed jonnivad ja kompavad piire, tahavad kangesti ise proovida kuid ei saa veel hästi hakkama… Kiida ja julgusta last, luba tal mõistlikkuse piires ise maailma avastada ja ise proovida. Mõista, et väikelaps ei ole jonnis „süüdi“, ta ei käitu „halvasti“, vaid jonniiga on normaalne ja mitmes mõttes vajalik arenguetapp, mille kõik inimesed peavad läbi tegema, et õppida omaenda ja maailma vahelist piiri tundma! Armasta ja toeta oma last selles etapis tingimusteta!