10 põhjust, miks võiksid oma lastele raamatuid ette lugeda

10 põhjust, miks võiksid oma lastele raamatuid ette lugeda

22. Aug 2018, 17:34 Emmede Klubi Emmede Klubi

Me kõik tahame tarku ja helgeid lapsi. Selleks veedamegi palju aega lapsele sobivat kooli valides ja kontrollides, et meie lastel oleksid parimad õpetajad. Kõige parem õpetaja on aga lapsevanem ise. Laias laastus teavad kõik, et lastele raamatute lugemine on kasulik. Loe, millist positiivset mõju avaldab see kahe- kuni viieaastastele lastele.

Tugevam side lastega

Laps on pidevas liikumises – mängib, jookseb ja uurib oma ümbrust. Kahekesi voodis lamades saad aja maha võtta ja meenutada neid aegu, kuidas ta beebina sinu kaisus oli. Selle asemel et teha sellest ülesanne, saab lugemisest tegevus, mis teid kahte lähedasemaks muudab.

Edukus koolis

Üks suurimaid kasutegureid lastele ettelugemises on kindlasti laste õppimisvõime suurendamine. Paljud uurimused on näidanud, et kui lastele on enne kooli raamatuid ette loetud, siis nad saavad ka koolis paremini hakkama. See tekitab õppimiseks tugeva pinnase ja aitab paremini hakkama saada kõigis õppeainetes, sest nad suudavad teksti paremini mõista ja analüüsida.

Oskus paremini kõneleda

Kogu mudilasea õpib laps hääldust ja põhilisi vestlusoskusi. Kui laps ei oska veel lugeda, kuid võtab siiski raamatu lahti ja laliseb või loeb oma väljamõeldud lugusid, tähendab see väga tähtsa oskuse õppimist. “Mängult lugemine” annab tugeva põhja päris lugemisoskuse õppimiseks.

Lugemise põhioskuste õppimine

Lapsed ei saa sündides lugemisest kui tegevusest aru, et tuleb lugeda vasakult paremale, et tekst on sõnadest erinev. Varajase lugemise üheks suurimaks kasuks ongi põhioskuste kinnistamine.

Paremad suhtlemisoskused

Kui väikestele lastele raamatuid ette lugeda, on palju suurem tõenäosus, et nad oskavad ennast paremini väljendada ja mõistavad teisi lapsi paremini. Jälgides suhtlemist tegelaste vahel raamatus ja ka kontakti sinu ja lapse vahel lugemise ajal, õpib sinu laps väärtuslikke suhtlemisoskusi.

Keele omandamise võime

Varajast ettelugemist on seostatud parema keelte omandamise oskustega, nii emakeele kui ka võõrkeelte puhul.

Loogiline mõtlemine

Veel üks oluline raamatutest saadud oskus on abstraktsetest asjadest arusaamine. Ühtlasi õpetab see, kuidas rakendada loogikat erinevates situatsioonides, leida põhjuse ja tagajärje seos ning osata olukordadele hinnanguid anda. Kui sinu laps saab piisavalt vanaks, õpib ta neid oskusi reaalses elus kasutama.

Uutele kogemustele reageerimine

Kui sinu lapse elus on mõni oluline või stressirohke sündmus, siis sarnase situatsiooniga loo ettelugemine aitab tal sündmusega päriselus paremini toime tulla. Näiteks esimese koolipäeva kohta raamatute lugemine aitab tal selle keerulise päevaga kergemini toime tulla ja näitab, et väike muretsemine on tavaline.

Parem keskendumisvõime ja distsipliin

Väikesed lapsed võivad loo rääkimise ajal muutuda rahutuks, kuid mida tihedamini ettelugemist juhtub, seda paremini õpivad nad keskenduma. Lugude paremini mõistmisega kasvab ka nende enesedistsipliin, pikeneb tähelepanuvõime, suureneb mälumaht – see kõik aitab sinu last edasises elus.

Lugemine on lõbus

Varajane lugemine aitab lugemisest teha ajaviite, mitte kohustusliku ülesande. Lastel, kellele on varajasest lapsepõlvest ette loetud, on suurem tõenäosus valida ka tulevikus meelelahutuseks raamat, mitte arvutimäng või televiisor.

(Allikas: www.lugemisaasta.ee)


Kui tihti loed Sina oma lastele raamatuid ette?