VEPA mäng vähendab lapse emotsionaalseid, käitumise, tähelepanu ja keskendumisega seotud probleeme

VEPA mäng vähendab lapse emotsionaalseid, käitumise, tähelepanu ja keskendumisega seotud probleeme

07. Oct 2019, 14:11 Emmede Klubi Emmede Klubi

Uuringute järgi vaimse tervise probleemid aina suurenevad. Iga kolmas inimene kogeb elu jooksul mõnda vaimse tervise häiret, igal viiendal on käesoleval hetkel vaimse tervise häire. Pooled vaimse tervise probleemidest saavad alguse enne 14. eluaastat, mistõttu on oluline panustada ennetustegevustele laste ja noorte seas. 

VEPA Käitumisoskuste Mäng on rahvusvaheliselt tunnustatud ja tõenduspõhine programm, mis vähendab käitumisprobleeme ning toetab lapse arengut ja edasijõudmist koolis. Programmi rakendatakse algklassides, kuid selle mõju avaldub veel ka nooruki- ja täiskasvanueas – pikaaegsete uuringute järgi ennetab see alaealiste õigusrikkumisi, uimastite tarvitamist ja vaimse tervise probleeme. VEPA arendab õpilaste enesejuhtimise oskust ja sotsiaalseid oskusi ning tegevusi saab kasutada nii koolis kui kodus ning sellest võidab terve ühiskond.

Eesti koolides on VEPA kasutusel 2014. aastast. Programmis on tänaseks osalenud üle 4500 õpilase ja üle 250 õpetaja enam kui 100 koolist üle Eesti. Nüüd viis Tervise Arengu Instituut aastail 2016-2018 läbi VEPA metoodika mõju hindamise. Uuringus osales 708 esimese klassi õpilast, kellest pooled õppisid sekkumis- ja pooled kontrollklassides. Laste käitumise ja vaimse tervise kohta koguti andmeid kolmel erineval ajaperioodil – enne sekkumist esimese kooliaasta alguses, 1. ning 2. kooliaasta lõpus. Andmeid koguti nii õpetajatelt, lastevanematelt kui ka lastelt.

Uuring näitas, et VEPA metoodikat kasutanud klassides vähenesid 1. kooliaasta lõpuks laste käitumise ning tähelepanu ja keskendumisega seotud raskused ning paranes laste vaimne tervis. 2. kooliaasta lõpuks kasvas metoodika positiivne mõju veelgi.

Kõige abistavam oli VEPA metoodika õpilastele, kellel 1. klassi alguses oli rohkem vaimse tervise raskusi. Kasvas ka õpetajate tõhusus klassi suunamisel ja õpilaste kaasamisel. Kontrollklassides, kes VEPA-t ei rakendanud, taolisi muutusi ei toimunud.

Lastevanemate hinnangul kasvas VEPAga kokkupuutunud laste hoolivus, abivalmidus. Vähenesid oluliselt ka emotsionaalsed raskused nagu muretsemine, nukrameelsus ja ärevus. 

VEPA võtteid saab rakendada ka kodus, selleks on lapsevanematele välja antud juhendmaterjal

VEPA Käitumisoskuste Mängu kohta saab täpsemalt lugeda www.vepa.ee.

 

Kas Sina oled juba VEPA võtetega kursis?