Uued koroonapiirangud: gümnaasiumid kinni, huviharidus piiratud ja maskid kohustuslikud

Uued koroonapiirangud: gümnaasiumid kinni, huviharidus piiratud ja maskid kohustuslikud

24. Nov 2020, 15:28 Emmede Klubi Emmede Klubi

Alates eilsest tuleb avalikes siseruumides, sh ka ühistranspordis kanda maski või katta oma nina ja suu muul moel kinni. Harjumaal ja Ida-Virumaal piiratakse alates tänasest huviharidust ning järgmisest nädalast suletakse gümnaasiumid.

Maskikandmise kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik. 

Vähekindlustatud pered saavad maske ka riigilt. Neid jagatakse omavalitsuse kaudu toimetulekutoetuse saajatele.

Harjumaa (sh Tallinna) ja Ida-Virumaa üldhariduskoolide gümnaasiumiastmed tuleb viia hiljemalt 30. novembriks üle distantsõppele. Distantsõpe kestab kuni 10. jaanuarini 2021. Koolis kohapeal tohib viia läbi rahvusvahelisi keeleeksameid ja nendeks konsultatsioone ning pakkuda lastele tugiteenuseid (nt koolipsühholoogi vastuvõttu).

Samuti on Harjumaal ja Ida-Virumaal siseruumides toimuv huviharidus, huvitegevus, täiendkoolitus ja täiendõpe lubatud üksnes siis, kui grupis on kuni 10 inimest, grupid omavahel kokku ei puutu, osalejad kannavad maski (va alla 12-aastased lapsed ja inimesed, kellel maski kandmine ei ole võimalik), ühiskasutatavad esemed desinfitseeritakse pärast igakordset kasutamist ja desovahendid on käepärast.

Haridus- ja Teadusministeerium juhib aga tähelepanu, et ka distantsõppe puhul:

  • Kool peab koostöös koolipidajaga pakkuma koolilõunat õpilastele, kes seda vajavad. 

  • Õpilastel on õigus saada juhendatud õpet, st ka distantsilt peab õpetaja õpetama, juhendama ja õppimise kohta tagasisidet andma. 

  • Keerulistel aegadel on väga oluline vaimse tervise hoidmine. Palju kasulikku vaimse tervise hoidmiseks leiab portaalist Peaasi.ee, kus muuhulgas pakutakse 16-26aastastele noortele tasuta vaimse tervise nõustamist ning kriisiabi kõigile inimestele COVID-19 viiruspuhangu ja selle tagajärgedest tulenevate pingete ja raskustega toimetulekul.

(Allikad: kriis.ee, harno.ee)