„Sa suudad seda“ mõtteviisi õhutamine parandab laste õpitulemusi

„Sa suudad seda“ mõtteviisi õhutamine parandab laste õpitulemusi

22. Aug 2019, 17:09 Emmede Klubi Emmede Klubi

Õpilaste akadeemilist võimekust mõjutavad paljud erinevad tegurid, milleks üks on ka see, kuidas õpilane ise oma võimetest mõtleb. Uus eksperiment näitab, et õpitulemusi parandab isegi see, kui õpilast ühekordselt mõjutada mõtlema: sa suudad seda!

USA-s osales 12 000 noort eksperimendis, millega uuriti arenguuskumuste mõju õpitulemustele. Jäävususkumuseks nimetatakse seda, kui inimene usub, et tema võimed on sünnipärased ja stabiilsed (nt: ma olen reaalainetes halb). Juurdekasvuuskumuseks (growth mindset) nimetatakse seda, kui inimene usub, et kõik  võimed on arendatavad (nt: pingutades võin ma reaalainetes heaks saada).

Juurdekasvuuskumuse positiivset mõju õpilaste tulemustele ja heaolule on kirjeldanud mitmed uuringud ja teoreerikud. Seekord viisid aga teadlased läbi eksperimendi. Õpilaste mõtteviisi oma võimetest püüti mõjutada 25-minutilise veebipõhise mõjutusharjutuse abil.

Sellegi uuringu tulemused näitasid selgelt, et nendel õpilastel, kes mõjutatakse uskuma, et nad suudavad oma võimeid alati paremaks arendada, olid ka paremad õpitulemused, nad olid edukamad ülikooli astumisel ja altimad võtma ülikoolis raskemaid kursusi. 

Uuringu autorite sõnul on juurdekasvuuskumuste mõju nüüd teoreetiliselt teada ja praktikas toimiv, kuid järgmiseks on oluline valmistada õpetajaid ette sellise mõjutusega ka reaalselt klassiruumis tegelemiseks.

Arenguuskumuste mõju õppimisele teadvustatakse ja õpetatakse õpetajatele ka Eestis, pikemalt võib selle kohta lugeda SA Innove poolt välja antud õpi-, suhtlus- ja enesemääratluspädevuse testi juhendmaterjalis peatükis „Arenguuskumused“.

(Allikad: teadusajakiri Nature, ERR Novaator)

 

Seega – kui me sisendame oma lastele juba maast madalast, et saavutusteni viib pealehakkamine, püüdmine, pingutamine ja harjutamine, mitte sünnipärased võimed, siis on laps koolis edukam ja õnnelikum.