Põhikooli lõpueksamid kaovad. Pooldad või mitte?

Põhikooli lõpueksamid kaovad. Pooldad või mitte?

12. Aug 2019, 11:33 Emmede Klubi Emmede Klubi

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps tahab jätta põhihariduse omandamise tingimustest välja riiklikud põhikooli lõpueksamid ja anda põhikooli lõpetamise otsuse tegemise pädevuse tervikuna koolile.

“Väga paljud õpilased teavad juba enne põhikoolieksamile minekut, kuhu nad edasi õppima lähevad. Põhikoolieksamid dubleerivad gümnaasiumisse astumise katseid ning tekitavad õpilastele kahekordse stressi ja põhjendamatult suure koormuse,” ütles Reps.

Põhikooli lõpueksamite asemele jäävad põhikooli jooksul toimuvad tasemetööd, mis annavad õpilasele, koolile, vanematele, riigile tagasisidet õppimise ja õpetamise tulemuslikkuse kohta. Alles jääb eesti keele eksam, kuid see ei saa olema lõpueksam (st kooli lõpetamiseks vajalik läbida). 

Kas õpilane lõpetab põhikooli ja mis on selle tingimused, hakkavad otsustama koolid ise, kes tunnevad oma õpilasi kõige paremini. 

ERR kirjutab, et paljudele koolijuhtidele see plaan ei meeldi. Näiteks Võrumaa koolijuhid arvavad, et riiklike eksamite ärajätmine ja asendamine tasemetöödega vähendab õpilaste motivatsiooni koolitundides pingutada.

Nii põhikooli lõpueksameid kui ka riiklikke tasemetöid korraldab praegu SA Innove. 

 

Kas Sina pooldad põhikooli lõpueksamite kaotamist? Miks või miks mitte?