PISA tulemused: Eesti õpilased Euroopas parimad ja kogu maailmas parimate seas

PISA tulemused: Eesti õpilased Euroopas parimad ja kogu maailmas parimate seas

03. Dec 2019, 11:26 Emmede Klubi Emmede Klubi

Täna avalikustati ülemaailmse OECD õpioskuste uuringu PISA 2018 tulemused. Eesti põhikooliõpilased on PISA testi järgi Euroopas esimesed kõigis kolmes uuritud valdkonnas - matemaatikas, lugemises ja loodusteadustes!

Kui Euroopa pingereas on Eesti õpilased kõigis valdkondades esimesed, siis ülemaailmses pingereas on meie lapsed loodusteadustes neljandal, lugemises viiendal ja matemaatikas kaheksandal kohal. 

Võrreldes viimase PISA uuringuga on oluliselt vähenenud poiste ja tüdrukute tulemuste erinevus. Lisaks on suurenenud tippsooritajate osakaal. Eestis on selliseid noori, kes suudavad lahendada väga keerulisi ülesandeid, pea 14 protsenti. OECD riikide keskmine on 8,5 protsenti. 

Eesti õpilased on ka kõige edumeelsemad maailmas - meie noored usuvad, et saavad ise oma intelligentsust mõjutada, nad on valmis panustama oma arengusse, et kindlustada oma tulevikku. 

Eesti õpilaste rahulolu on heal tasemel, 70 protsenti õpilastest on oma eluga rahul. Seegi on üle keskmise tulemus. Ligi 90 protsenti õpilastest on enda hinnangul üldjuhul rõõmsad ja õnnelikud.

PISA tulemused näitavad, et Eesti haridus on väga heal tasemel ning kõigile inimestele võrdselt kättesaadav. Võrreldes teiste riikidega on Eestis väga suur nende õpilaste osakaal, kes omandavad väga häid teadmisi ja oskusi olenemata perekonna ebasoodsast sotsiaalmajanduslikust taustast. 

Muidugi on ka arengukohti - näiteks on tüdrukute tase veel funktsionaalses lugemises kõrgem poiste omast, poiste seas on tagasihoidlike funktsionaalse lugemise oskustega noori rohkem kui tahaksime. Samuti on eesti õppekeelega koolide tulemused jätkuvalt kõrgemad vene õppekeelega koolide õpilaste tulemustest. 

"Mul on väga hea meel, et Eestit tuntakse ja tunnustatakse maailma üha rohkem just haridusriigi ja haridusrahvana," ütles haridusminister Mailis Reps pressikonverentsil. "Meie hariduse eduloo vastu on väga suur huvi üle maailma."  Eesti hariduse turundamiseks välismaal on välja töötatud bränd "Education Nation - for the smartEST people in the world".

 

Kuidas oled Sina lapsevanemana rahul Eestis pakutava haridusega? Mis meeldib, kus näed arenguvõimalusi?