Mitu õpilast käib Sinu lapse klassis?

Mitu õpilast käib Sinu lapse klassis?

18. Sep 2020, 15:46 Emmede Klubi Emmede Klubi

Tallinna koolide vastuvõtu revideerimisel selgus, et 57 koolist suisa 45 koolis on klassid suuremad, kui seadusega kehtestatud maksimum.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi on klassi täitumuse ülemine piirnorm põhikoolis 24 õpilast. Vaid erandjuhul võib piirnormi üle 24 suurendada, kuid seda vaid direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul, ning korraga vaid üheks õppeaastaks konkreetses klassis - juhul, kui tervisekaitse- ja ohutusnõuded jäävad ka suuremas klassis täidetuks.

Tallinnas ei suuda aga koolid sellest piirnormist kinni pidada ning erandist on saanud reegel, kirjutab Postimees. Põhjus on lihtne: koolidel lihtsalt ei jagu ruume ja õpetajaid rohkemate klassikomplektide avamiseks. Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikme Priidu Pärna sõnul näitab see, et linna haridussüsteemi arendamisse pole piisavalt ja õigeaegselt investeeritud, ja nüüd kannatab laste haridustee. Nimelt on 

 

Mitu õpilast käib Sinu lapse klassis? Kas oled klassisuurusega rahul või tundub see liig? Kui lapsi on rohkem kui 24, siis kas hoolekogu kinnitas selle otsuse?