Laps õpib ohutult sõiduteed ületama, kui vanemad seda ette näitavad

Laps õpib ohutult sõiduteed ületama, kui vanemad seda ette näitavad

24. Aug 2018, 16:52 Emmede Klubi Emmede Klubi

Sel nädalal algas maanteeameti kampaania "Sina oled ettenäitaja, et tema oleks ettevaataja", mille eesmärk on lapsevanematele meelde tuletada, et just neil on laste liikluskäitumise kujundamisel kõige olulisem roll. Kui lapsevanem on liikluses ettevaatlik, õpib seda lapsevanema tegude (mitte ainuüksi sõnade) pealt ka laps.

Laps vajab ohutuks liiklemiseks kogemusi, kuid tihti ei mõelda, et viies lapsi algklassides autoga kodust kooli ette ja koju tagasi, ei pruugi nad omandada küllalt kogemusi jalakäijana. Üks keerulisemaid igapäevaseid liiklusolukordi lapse jaoks on sõidutee ületamine. Laps on täiskasvanust 30-50 cm lühem – pikkus takistab tal näha ümbrust sama hästi kui täiskasvanu näeb. Väike laps näeb vaevu üle auto nina! Kummatigi arenevad lapse silmaed välja alles umbes 10. eluaastaks. Enne seda ei oska ta veel läheneva auto kiirust ja kaugust adekvaatselt hinnata.

Tea ise ja õpeta ka lapsele:

  • Iga laps peab teadma, et enne teeületust on oluline peatuda, vaadata mõlemale poole ning veenduda teeületuse ohutuses nii jalgsi kui ka ratturina.
  • Jalgrattal teed ületades ei ole jalgratturil sõiduki suhtes eesõigust! Kui jalgrattur ei tule ratta seljast maha, siis ei pea auto teda ülekäigurajal üle tee laskma. Eesõigus on autol. Sellepärast on kõige ohutum ületada teed jalgratta kõrval kõndides - jalakäijana. Jalakäijale peab auto ülekäigurajal teed andma.
  • Peatu ja vaata alati enne kui teele astud – sõidukid ei saa kohe pidama! 50 km/h sõidukiirusel on peatumisteekond kuival asfaldil ligi 28 m, märjal 38 m ning lumisel 62 m.
  • Turvaline on üle tee minna, kui oled saavutanud autojuhiga silmside.
  • Tee ületamisel ära tegele muude asjadega!

20180824163936-72820.jpg

(Allikas: Maanteeamet)

 

Kas Sina ületad teed õigesti? Kas oled seda õpetanud ka oma lastele?