Kunstiteraapia leevendab ja lohutab, suurendab heaolu ja pakub loomelusti

Kunstiteraapia leevendab ja lohutab, suurendab heaolu ja pakub loomelusti

08. Oct 2019, 09:34 Emmede Klubi Emmede Klubi

Elus keerulisse olukorda või perioodi sattudes tuleb tavaliselt professionaalsele abile mõeldes esimese asjana pähe psühholoogiga vestlemine. Paljudele inimestele, eriti lastele võib aga sobivamaks viisiks olla hoopis kunstiteraapia, kus läbi käelise tegevuse koos terapeudiga lahti mõtestamise saab leevendada psühholoogilisi probleeme ja tõsta heaolu. Eriti hästi mõjub kunstiteraapia ka erivajadusega lapsele. 

Pere- ja kunstiterapeut Marika Ratnik selgitab, mis kunstiteraapia õigupoolest on.

Kunstiteraapias kasutab klient kas iseseisvalt või terapeudi juhendamisel erinevaid kunstitehnikaid (joonistamine, maalimine, skulptuur jne) oma mõtete, tunnete murede, soovide, fantaasiate või eesmärkide kujutamiseks. Terapeudi roll varieerub: ta võib klienti abistada kunstitehniliste võtete osas, kunsti lapsega paaristööna teha või lihtsalt klienti tema kõrval olles toetada. Seejärel aitab terapeut kliendil loodut lahti mõtestada. See on lihtsam, kui pelgalt kliendi sõnade põhjal teraapia tegemine, sest ka värvidel, vormidel ja sümbolitel on personaalsed tähendused.

Kellele?

Kunstiteraapias osalemine ei eelda varasemat kunstiharidust ega kunstioskusi! Esteetilise väärtusega või lõpuni viimistletud töö ei ole kunstiteraapias eesmärgiks. Loeb protsess: soov ja julgus end loomingu kaudu väljendada ja loodule koos terapeudiga tähendusi otsida. 

Kunstiteraapias on võimalik kasutada väga erinevaid kunstipõhiseid meetodeid ja tehnikaid. Tehnika valikul lähtutakse teraapia eesmärgist ning arvestatakse kliendi (või tema vanemate) soove, vajadusi, huvi ja tugevusi („mis tuleb hästi välja“).

Näiteks beebidega kasutatakse kunstieelseid materjale nagu looduslikest värvidest värvilised massid, väikelastega aga näpuvärve, kliistrivärve, pabermassi, pehmet voolimimassi, jms. Noorukite ja täiskasvanutega saab kasutada väga erinevaid kunstitehnikaid: joonistamine, maalimine, mosaiik, kollaaž, meisterdamine, diorama, karbid, skulptuur (töö saviga), scrapbook, muudetud raamat, mandala, maskid, nukud, portreed, kehapildid, jms.

Kunstiteraapia sobib hästi ka erivajadusega lapsele. Näiteks kõnetu lapsega saab keskenduda loomingulisele eneseväljenduse arendamisele. Nägemispuudega lapsega saab kasutada materjale, mis aitavad loodut kompides tunnetada ja mõttes ette kujutada. Imuplsiivsete laste jaoks saab kavandada rahvustava ja maandava kunstiteraapia protsessi.

Miks?

Kunstiteraapia eesmärgiks võib olla psühhoteraapia, kui laps (või täiskasvanu) vajab muret valmistas olukorras või tugevate tunnetega toimetulekul abi. Kuid kunstiteraapia eesmärk võib olla ka pakkuda loomingulisi väljakutseid või toetada üldist heaolu (positiivsed emotsioonid, edukogemus, loova potentsiaali realiseerimine).

Erivajadusega kliendi puhul saame keskenduda teatud funktsioonide toetamisele ja arendamisele (tähelepanu, keskendumine, struktureeritud tegutsemine, silma ja käe koostöö, peenmotoorika), aga ka lisaks juhendada lapsevanemaid, õpetajaid.

Kunstiteraapia pakub leevendust ja lohutust puhkudel, kui laps või nooruk põeb kroonilise kuluga haigust, mis mõjutab oluliselt tema emotsionaalset, füüsilist ning vaimset seisundit. Omal kohal on kunstiteraapia ka nende laste ja noorukitega, kelle elutee hakkab raske haiguse tagajärjel lõppema.

Loominguline protsessi jälgimise ja loomingus sisalduvate vormide, värvide, kujundite mõtestamise kaudu „muudetakse nähtavaks“ kliendi mõtted ja tunded, aga ka tema tugevused ja ressursid, mis toetavad liikumist tasakaalustatud funktsioneerimise suunas.

Kunstiteraapia liigid

Kui on tegemist lastega siis nende jaoks kunstiteraapia alati lapsesõbralik ja avastamist ning loomingulusti pakkuv terapeutiline lähenemine.

Vanema ja lapse kunstiteraapias tegutsevad kõrvuti laps ja vanem. Nad suhtlevad teineteist abistades, nautides ning teineteise soove ja vajadusi arvestades. Selline loominguline koostegutsemine ja vajadusel terapeudi poolne vanema juhendamine toetab vanema ja lapse suhet ning teinetese (tunnete, mõtete soovide, ootusete) mõistmist. Vanemate jaoks on see kunstiteraapia meetod heaks võimaluseks koostada terapeudi abiga endale „vanemlike oskuste ja lapse lugemise käsiraamat“.

Paari- ja perekunstiteraapias on võimalik kasutada ühiseid ja paralleelseid kunstiprotsesse, mis avavad pereliikmeid üksteisele, toovad välja tugevusi ja avastamata ressursse ning ka mittetoimivaid käitumismustreid.

Grupikunstiteraapias on vanematel võimalik terapeudi ja grupiliikmete toetusel jagada vastastikku tundeid ja mõtteid seotuna kas erivajadusega lapse kasvatamisega või igapäevase vanemaks olemisega. Olulisel kohal on personaalsete ressursside ja jõuvarude avastamine loomingupõhiste meetodite ja tehnikatega.

 

MTÜ Perede ja laste nõuandekeskuses on võimalik osaleda kunstiteraapiat tutvustavates kahetunnistes töötubades (osalejaid vähemalt viis vanemat, hind alates kümme eurot). Selleks on vaja kirjutada: marika.ratnik@mail.ee.