Külmad käes. Kui suure miinusega jääb kool ära? Kas lasteaias tohib õues käia?

Külmad käes. Kui suure miinusega jääb kool ära? Kas lasteaias tohib õues käia?

06. Dec 2021, 13:10 Emmede Klubi Emmede Klubi

Kätte on jõudnud väga külmad ilmad. Kuidas võib temperatuur mõjutada õppetöö läbi viimist koolis ja lasteaias?

Ülevaate annab Haridus- ja Teadusministeerium: 

Millal võib jätta ära õppetunnid?

Juhul, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ning tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on -20 ºC 1.-6. klassis ning -25 ºC 7.-9. klassis. Kui ära jäetud tundidest hoolimata on kooli kohale tulnud õpilasi, siis tuleb neile korraldada kuni kojusaatmiseni erinevaid tegevusi.

Millal võib õues viia läbi kehalise kasvatuse tunde?

1.-6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni -10 ºC.  7.-12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni -15 ºC.  Mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

Kuidas leida tegelikult toimuvat välisõhu temperatuuri?

Seda hinnatakse Riigi Ilmateenistuse veebilehel avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuulekülma indeksi tabeli alusel.

Millal võib jätta ära õppetunnid temperatuuri tõttu siseruumides?

Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhu temperatuur on vähem kui 19 ºC. Võimlas juhul kui õhutemperatuur on vähem kui 18 ºC.

Kaua võivad lasteaias lapsed õues viibida?

Madalama kui -20 °C tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri ja madalama kui -15 °C välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini.

Lisainfo: