Kooliaasta on algamas. Riik soovib distantsõpet iga hinna eest vältida

Kooliaasta on algamas. Riik soovib distantsõpet iga hinna eest vältida

22. Aug 2022, 16:27 Emmede Klubi Emmede Klubi

Haridusministeerium andis täna pressikonverentsi, kus räägiti algavast kooliaastast. Üldiselt on ministeeriumi seisukoht samasugune, nagu eelmisel kooliaastal: eesmärk vältida üleriiklikku distantsõpet, eriti aga nooremates klassides ja haridusliku erivajadusega õpilaste puhul.

Jätkub ka kiirtestimine. Testid tagab koolidele riik. Ministeerium soovitab anda testid õpilastele koju ja testida halva enesetunde / sümptomite korral. Kui kiirtest on positiivne, tuleb jääda koju vähemalt viieks päevaks.

Sel sügisel liitub Eesti haridussüsteemiga 4600 Ukraina last, neist 30% lasteaedades ning 65% alg- ja põhikoolides. Lisaks on Eestis umbes 7000 Ukraina last, kes ei ole veel haridussüsteemi jõudnud - võimalik, et nende pered ootavad kodumaale naasmist. Sellise hulga uute võõrkeelsete laste õpetamine ja toetamine saab olema suureks väljakutseks kõigile lasteaedadele ja koolidele. 

Lisaks koroonakriisile ja Ukraina sõjaga seotud kriisile rääkis haridusminister pressikonverentsil pikemalt riigi plaanidest seoses üleminekuga eesti õppekeelele. Valitsuskoalitsioon on leppinud kokku, et lisaks gümnaasiumitele peavad eesti keelele üle minema ka lasteaiad, põhikoolid ja kutsekoolid. Selleks suurendatakse eesti keel teise keelena tundide arvu. 

Pressikonverentsi järelvaatamine: https://www.facebook.com/haridusministeerium/videos/607177374203836