Koerale ettelugemine tõesti toimib!

Koerale ettelugemine tõesti toimib!

16. Dec 2019, 16:58 Emmede Klubi Emmede Klubi

Lapsed, kes loevad raamatuid karvase sõbra seltsis, loevad suurema tõenäosusega kauem, ja seda ka edasi lugemisraskuste korral. 

Äsja uues teadusajakirjas Anthrozoös avaldatud teadusuuringus leiti, et koeraga samas toas lugemine tõstab laste lugemismotivatsiooni ja vastupidavust keerukate lugemisülesannete juures. 

Uuring oli küll väiksemahuline - selles osales 17 last vanuses 6-8. Kõigepealt anti igale lapsele lugemiseks tema võimetele vastav kirjatükk. Seejärel anti igale lapsele lugeda midagi kergelt üle tema võimete. Osadel lastel lasti lugeda ruumis, kus on teraapiakoer, teistel ruumis, kus koera ei ole. 

Leiti, et ükskõik milline koer lugeva lapsega ühes toas viibis, see tõstis lapse poolt lugedes veedetud aega ja jätkusuutlikkust lugeda ka raskuste korral edasi. Lisaks tundsid koos koeraga lugenud lapsed end ise parema lugejana ja olid loetust enam huvitatud.

Sarnasele tulemusele on jõudnud ka varasemad uuringud - koduloomale n-ö ettelugemine on mõjus abivahend lapse lugemisraskuste korral.

(Allikas: IFL Science)


Kas teie peres on koduloomi? Milline on lapse suhe loomaga? Kas koduloom on lapsele emotsionaalseks toeks ja abiks?