Kiusamine jätab jälje kogu eluks, paraku on Eesti on kiusustatistikas Euroopa tipus

Kiusamine jätab jälje kogu eluks, paraku on Eesti on kiusustatistikas Euroopa tipus

03. Dec 2020, 12:45 Emmede Klubi Emmede Klubi

Iga viies Eesti koolilaps on kiusatav – oleme selle kurva näitajaga Euroopa tipus. Kuid laiemalt vaadates puudutab kiusamine pea kõiki lapsi: kui laps ei ole ohver, võib ta olla kiusaja, kui ta pole kiusaja, on ta tõenäoliselt pealtvaataja. 

Selline on SA Kiusamisvaba Kooli statistika. “Uuringud kinnitavad, et kiusamisel on negatiivsed tagajärjed kõikidele osapooltele – nii kiusatavatele, kiusajatele kui pealtvaatajatele. Näiteks kiusajatel endil on nooruki- ja täiskasvanueas ligi neli korda suurem kuriteo sooritamise risk. Ohvritel aga kahjustub vaimne ja sotsiaalne tervis ning langeb akadeemiline edukus. Kiusamist pealt näinud lastel on seejuures kõrgem ärevushäirete ja õpiraskustesse sattumise risk. Seega kiusamine puudutab tegelikult palju rohkemaid, kui pealtnäha paistab,” selgitab Kiusamisvaba Kooli koostöösuhete juht Ingi Mihkelsoo.

Seega ei ole kiusamine normaalne praktika, mis on alati olnud ja käib kasvamise juurde. Võib-olla on kiusamine alati olnud, kuid see ei tähenda, et peaks ka tulevikus olema - sest kiusamine kahjustab inimesi.

Kiusamisvaba Kool aitab juba 8. aastat koolidel üle Eesti maailmas ainulaadset teadus- ja tõenduspõhist KiVa kiusuennetusprogrammi jätkusuutlikult kasutada. KiVa annab koolidele selged, konkreetsed ja toimivad juhised ja tööriistad, kuidas kiusamist ennetada ja vähendada ning kuidas toimida siis, kui sellised juhtumid esile kerkivad. 

SA Kiusamisvaba Kool mõõdab KiVa programmi mõju iga-aastaselt. Näiteks selgus 2020. a. kevadel 16 500 õpilase seas tehtud anonüümsest küsitlusest, et KiVa programmiga liitunud koolides oli distantsõppe ajal küberkiusamist poole vähem. See on üks mõjusatest näitajatest, mis tõestavad KiVa toimivust.

Et jõuda võimalikult paljudesse koolidesse, alustas Kiusamisvaba Kool ulatuslikku annetuskampaaniat "Kiusamine jätab jälje kogu eluks".

Annetusi saab teha:

 

Kas Sina või lapsed on puutunud kokku kiusamisega, olgu see siis virtuaalne või traditsiooniline?