Kas vanemad saavad lapse kooli saatmiseks 1. septembril vaba päeva?

Kas vanemad saavad lapse kooli saatmiseks 1. septembril vaba päeva?

06. Aug 2018, 13:07 Emmede Klubi Emmede Klubi

Kuigi kooliaasta algab tänavu nädalavahetusel, on see paljude graafiku alusel töötavate inimeste jaoks siiski tavaline tööpäev. Kummatigi võib mõnes koolis olla õppeaasta algus lükatud reede, 31. augusti või esmaspäeva, 3. septembri peale. Tekib iga-aastane küsimus: kas vanemad saab oma lapse kooli saatmiseks töölt vaba päeva?

Alustuseks on tähtis teada, et kehtiv töölepingu seadus ei kohusta tööandjat andma töötajale 1. septembri puhul vaba päeva.

Paljudes ettevõtetes on tööandja siiski kehtestanud sisekorra, mis näeb töötajaile, kellel on lasteaia- või koolilaps, 1. septembril ette vaba päeva. Kas ja kuidas on see tööpäev tasustatud, määrab siis samuti ära ettevõtte sisekord.

Kui ettevõttes pole lapsevanemaile esimeseks septembriks vaba päeva määratud, siis tuleb vaba päeva saamiseks aegsasti põhi- või lapsepuhkus planeerida. Selleks on mitu võimalust:

  • Planeerida juba puhkuste ajakava koostamisel osa oma põhipuhkusest koolimineku ajale. Vanem, kes kasvatab kuni 7-aastast last, saab nõuda põhipuhkust talle sobival ajal (TLS § 69 lg 7 p 3). Puhkuste ajakava koostatakse hiljemalt 31. märtsiks ning sellel ajal tuleb lapsevanemal oma õigusest valida puhkus sobival ajal, ka teada anda. Kui töötaja ei planeerinud aasta alguses osa oma põhipuhkusest lapse esimesele koolipäevale, siis nüüd põhipuhkuse aja muutmiseks on tarvis tööandja nõusolekut.
  • Kasutada seaduses ettenähtud tasustatud lapsepuhkust – kolm tööpäeva, kui vanemal on üks või kaks alla 14-aastast last ja kuus tööpäeva, kui vanemal on vähemalt kolm alla 14-aastast last või vähemalt üks alla kolmeaastane laps. Lapsepuhkuse eest tasutakse töötasu alammäära alusel. Lapsepuhkuse kasutamisest tuleb tööandjale ette teatada vähemalt 14 kalendripäeva kirjalikus vormis. Seega on selleks enne 1. septembrit veel aega.

  • Kasutada tasustamata lapsepuhkust, mida on õigus saada igal kuni 14-aastast last või kuni 18-aastast puudega last kasvataval töötajal. Tasustamata lapsepuhkust on õigus saada igal kalendriaastal kuni 10 tööpäeva. Ka tasustamata lapsepuhkuse kasutamise soovist tuleb tööandjale ette teatada vähemalt 14 kalendripäeva kirjalikus vormis.

(Allikas: Tööinspektsioon)


Kas Sinul on lapse koolisaatmiseks töölt vaba päev?