Järgmisel nädalal toimub õpetajate streik! Kas lapsed lähevad ikkagi kooli?

Järgmisel nädalal toimub õpetajate streik! Kas lapsed lähevad ikkagi kooli?

16. Jan 17:34 Emmede Klubi Emmede Klubi

Eesti Haridustöötajate Liit on välja kuulutanud üldhariduskoolide õpetajate tähtajatu streigi 22. jaanuarist ning alusharidus-, kutseharidus- ja huviharidusasutuste töötajate kuni kolmepäevase toetusstreigi alates 24. jaanuarist.

Teoreetiliselt näeb seadus ette, et kool peab olema avatud ning laste õigus haridusele ei tohi saada kahjustada. Lihtsalt öeldes: olenemata streigist peavad lapsed saama õpetatud. Praktikas aga õpetajad ju streigipäeval kooli ei tule ning paljud koolid on andnud teada võimalusest laps streigipäeval koju jätta. Kuidas täpselt õppetöö on koolis ümber korraldatud, selle kohta peab lapsevanematele aegsasti infot andma iga kool ise.

Streigi ametlik nõue on määrata üldhariduskoolide õpetajate töötasu alammääraks 1950 eurot kuus. Kuigi õpetaja töötasu alammäär on vaid alamäär, on enamike õpetajate palgaks just see summa. Mõnedes koolides ja jõukamates omavalitsustes on õpetaja palk küll ka suurem.

Streigiga soovitakse ka tõmmata tähelepanu õpetajate koormuse probleemile. Praegu on magistrikraadi nõudega ja ühiskonna tuleviku eest vastutavate õpetajate palk alla Eesti keskmisele palgale ning tegemist vajav töö ei mahu lubatud 35-tunnisesse töönädalasse ära. Probleemiks on ka õpetajate karjäärimudel - kui teistes valdkondades on üldiselt võimalik aastate jooksul karjääri edenedes ka palga edenemiseks, siis õpetaja palk on karjäärist olenemata sama, teha saab vaid lisatööd ja ületunde.

Kas õpetajad saavad streikimise aja eest ka palka, oleneb koolipidaja (enamasti seega omavalitsuse) otsusest. Kohustust maksta ei ole. Alampalka saav streikiv õpetaja kaotab päevas 75 eurot. Paljud siiski jätkavad maksmist, nt Tallinnas säilitatakse streikijatele palk kolmel esimesel streigipäeval. Kui koolipidaja streigipäevade eest palka ei maksta, saavad streikivad õpetajad vaid streigifondist toetust. Tartus on aga kollektiivleping haridustöötajatega palgatõusuks kuni 1803 euroni juba sõlmitud, seega õpetajad tohivad osaleda vaid kolmepäevases toetusstreigis, mitte täiemahulises streigis.

 

Millised on streigiplaanid Sinu lapse koolis? Kui kaua õpetajad teie koolis streigivad? Kas laps läheb kooli või jääb koju?