Hiiumaal avati miljööteraapial põhinev noortekodu probleemidega lastele

Hiiumaal avati miljööteraapial põhinev noortekodu probleemidega lastele

11. Aug 2020, 11:01 Emmede Klubi Emmede Klubi

Hiiumaa sotsiaalkeskuse juures avati eile uus kinnine noortekodu probleemidega lastele ja noortele, kelle käitumine vabaduses kahjustab neid ennast või teisi. 

Uus noortekodu on kinnine lasteasutus - kohtu otsusel sinna saadetud noored viibivad seal ööpäevaringselt ja nende liikumisvabadus on piiratud. Teenus on mõeldud lastele ja noortele, kelle käitumine ohustab tõsiselt enda või teiste inimeste elu, tervist ja arengut.

„Lapsel võib olla probleeme vaimse tervisega, sage on ennast või teisi kahjustav käitumine, alates agressiivsest käitumisest kaaskodanike vastu kuni enese vigastamiseni,“ toob näiteks Sotsiaalkindlustusameti kinnise lasteasutuse teenuse juht Enelis Linnas.

Hiiumaa sotsiaalkeskuse uues noortekodus saab korraga olla kuni kuus last ja noort, kelle abistamisel võetakse eeskuju Põhjamaades edukalt toimivast ravikodu mudelist. Lähtutakse miljööteraapilistest põhimõtetest, arvestatakse lapse traumadega ning kaasatakse ja toetatakse võimalikult palju lapse perekonda.

„Lapse käitumisel on alati põhjus ning käitumise taga peegeldub lapse vajadus, selgitab Linnas.

Noored saavad individuaalset ja grupiteraapiat, arendatakse õpioskusi ja sotsiaalseid oskusi, õpitakse vastutamist, oma tunnete kontrollimist, probleemide lahendamist ja igapäevaseid toimetulekuoskuseid. Eesmärgiks on luua noore elus tasakaal sellisel viisil, mis tekitaks temas endas huvi oma arenguteekonda panustada ning tänu millele ta suudaks teenuselt lahkudes elada enda või teiste elu või tervist kahjustamata.

Lisaks Hiiumaale osutavad kinnise lasteasutuse teenust Eestis Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe ja Valgejõe õppekeskused, Rakvere Lille kodu ning Tallinna Laste Turvakeskus. Nendes viibib ligikaudu 76 last, 33 lapse osas on abivajaduse hindamine pooleli. 

Hiiumaa sotsiaalkeskus sai sotsiaalkindlustusametile kinnise lasteasutuse teenuse osutamise partneriks läbi avaliku riigihankemenetluse.