Eesti lapsed on eluga üsna rahul. Mis teeb lapse õnnelikuks?

Eesti lapsed on eluga üsna rahul. Mis teeb lapse õnnelikuks?

30. Aug 2019, 11:29 Emmede Klubi Emmede Klubi

Rahvusvahelise uuring Children's Worldi tulemuste põhjal on Eesti lapsed oma eluga üle keskmise rahul, kirjutab Novaator. Miks mõnes riigis on lapsed õnnelikumad kui teises, mis laste õnne mõjutab?

Enamik laste heaolu kaardistavad uuringud kasutavad üldisi ja kvantitatiivseid riiklikke näitajaid, näiteks SKP muutus, vaesus, haridustase jmt. Children's Worldi uuringus aga küsitletakse lapsi ning selle kaudu saadakse teada, mida lapsed ise oma eluga rahulolu ehk subjektiivse heaolu puhul välja toovad. 

Mida tugevamad on perekondlikud sidemed, seda suurem on laste rahulolu. Peresuhted selgitavad 35 protsenti erinevusi, mis 22 võrdlusriigi vahel ilmnevad. Peresuhetega peaaegu samaväärselt oluline on kodune turvatunne. Üsna ootuspäraselt on väga olulised laste heaolu juures ka suhted kaaslaste ja õpetajatega.

Üllatavalt on raha, materiaalsed vahendid laste subjektiivse heaoluga suhteliselt vähe seotud. Kui täiskasvanute puhul on näha, et mida suurem on SKP kasv, seda õnnelikumad nad on, siis laste heaolul ei ole SKP kasvuga mingit seost. Mis veelgi üllatavam, ka kiusamisel pole erilist mõju. Eriti tõusid esile Alžeeria, Kreeka ja Eesti – nendes riikides ei ole kiusamisel kuigi suurt mõju laste heaolule.

Kõige rohkem mõjutab lapse heaolu tema enesega rahulolu: selle teguri kaudu saab selgitada lapse õnnelikkust suisa 64 protsendi ulatuses. Seega peaksid lapsevanemad ja õpetajad ennekõike toetama lapse isiklikku arengut, enesekindlust ja oskust olla endaga rahul.