Eesti laps sõidab kooli autoga, ei mängi piisavalt õues ning ülekasutab ekraane

Eesti laps sõidab kooli autoga, ei mängi piisavalt õues ning ülekasutab ekraane

31. Oct 2018, 12:02 Emmede Klubi Emmede Klubi

Eesti laste liikumisaktiivsus on vähem kui rahuldav. Värske Tartu Ülikooli jätku-uuring annab meie laste aktiivsusele koondhindeks 3-. Iseseisev õues mängimine sai aga hindeks koguni 2 - mitterahuldav.

Õues mängib või veedab niisama aega vähem kui viiendik lapsi ja noori, vahendab uuringu tulemusi Postimees. Õuemänguaeg on asendunud ekraaniajaga. Lapsed ei tohiks ekraani ees veeta enam kui kaks tundi päevas, kuid nii vähesega lepib alla viiendiku Eesti lastest.

Lapsed ega vanemad ei mõista, et jala või rattaga kooli minek on kehalise aktiivsuse oluline osa. Paar korda nädalas trennis käimine üksi ei taga piisavat kehalist aktiivsust. Lapsi viiakse massiliselt kodulähedasse kooli autoga. Põhjus? Ilmselt vanemate enda mugavus.

Aasta algul selgus TAI seirest, et iga neljas esimese klassi laps on ülekaaluline või rasvunud. Tõsisele ühiskondlikule probleemile tähelepanu tõmbamiseks ilmus Postimehes täna Urmas Nemvaltsi karikatuur, kus õpetaja hüüab lastele "Täna mängime palli, poisid!", kuid lapsed vastavad: "Me oskame ainult rasvaste palli. See käib nii, et ema viib autoga palli juurde, kui see liiga kaugele veereb."

 


Kas Sinu kogemus enda ümber ringi vaadates kinnitab uuringute tulemusi? Kas iga neljas esimese klassi laps on ülekaaluline? Kas lapsi viiakse autoga lasteaeda või kooli ka juhul, kui vahemaa on jala või rattaga liiklemiseks piisavalt lühike? Kas lapsed veedavad ekraanide ees üle kahe tunni päevas, kuid füüsilist aktiivsust kogevad vaid paaris kehalise tunnis ja trennis nädalas?