Valitsus kiitis heaks peretoetuste tõusu järgnevatel aastatel

Valitsus kiitis heaks peretoetuste tõusu järgnevatel aastatel

30. Aug 2015, 16:06 Emmede Klubi Emmede Klubi

Mööduval nädalal kiitis valitsus heaks laste ja perede arengukava tööplaani aastateks 2015-2018, mille järgi tõuseb lapsetoetus järgneval kolmel aastal praeguselt 45 eurolt 55 euroni.

Kolme- ja enamalapselistele peredele luuakse uus lasterikka pere toetus. Alates 2017. aastast hakatakse kolme- kuni kuuelapselistele peredele maksma 200 ning seitsme- ja enamalapselistele peredele 370 euro suurust toetust.

Ühe vanemaga elavate laste toetamiseks luuakse 2017. aastaks elatisabiskeem, mille kaudu hakkab riik maksma 100 eurot kuus nendele lastele, kellel on ühelt vanemalt kohtu poolt välja mõistetud elatis kätte saamata. Riik nõuab summa elatisvõlglaselt ise tagasi.

Sotsiaalkaitseministri Margus Tsahkna sõnul on toetuste eesmärk tõsta perede kindlustunnet, et suurendada sündimust.

Valitsus lubab ka, et Euroopa Sotsiaalfondi rahaga toetatakse tulevikus senisest enam kohalikke omavalitsusi uute lasteaia- ja lapsehoiukohtade loomisel. Senisest rohkem pööratakse tähelepanu ka ebatraditsioonilistel kellaaegadel avatud, erivajadusega lastele mõeldud või tööandja poolt korraldatud lapsehoiukohtade loomisele. Kui palju lasteaiakohtade loomisel omavalitsustele abi pakutakse ja kuidas täpselt aidatakse ebatraditsiooniliste lapsehoiuvajadustega peresid, ei ole valitsus küll veel täpsustanud.

(Allikas: Sotsiaalministeerium)


Kas tunned, et valitsuse perepoliitika julgustab Sind lapsi saama?

Irinaaa Irinaaa 02. Sep 2015, 14:50

Ei julgusta!Olen julge lapsi saama siis kui kõrval on armastav ja vastutustundlik mees 😀

sööb* ikka. oh mind!

30. Aug 2015, 18:44 MerleTorim

Väga nõus! Muidugi on iga toetus tore ja vajalik, aga lasterikas tahan olla ka siis kui riik mind ei toeta 😀

eveliiy eveliiy 30. Aug 2015, 18:25

Lapse/lapsed saan ka siis kui ei maksta midagi

Madiken, Emmede Klubi toimetus Madiken, Emmede Klubi toimetus 30. Aug 2015, 18:24

Praegu jään viisaka tänan, ei juurde :-D

Mirjam Mirjam 30. Aug 2015, 18:17 Madi

Pead siis kolmanda ka hakkama panema... 😀))

Madiken, Emmede Klubi toimetus Madiken, Emmede Klubi toimetus 30. Aug 2015, 18:11

Mina hindan ka nendest muudatustest enim seda elatisevõlgnike varianti. See on nii, nii suur probleem... Ja uskumatu muidugi ka. Ja kolmelapselistele 200 on ka ikka paganama tänuväärne. Omal vist 45 ja 55 vahet andma ei hakka - inflatsioon sööd ära selle tõusu raudselt :-P

Mirjam Mirjam 30. Aug 2015, 18:00 MerleTorim

Aamen, Merle! Mina mõtlen täpselt samamoodi. Kuid kena ju ikka, kui valitsus omalt poolt toetab. Kõige tänuväärsem on minu meelest initsiatiiv üksikvanemate toetuseks! 😀

30. Aug 2015, 17:26

Ega ma lapsi valitsusele ja riigile tee 😛
Tore kui perekondi toetatakse, aga ega ma siis lapsi tegemata jäta kui nad isegi ei annaks raha. Lapsi teen ikka armastusest ja suurest soovist lapsi saada 😀
Lapsed tulevad ja jäävad. Raha tuleb ja läheb.