Vähekindlustatud lasterikkad pered saavad kodutoetust taotleda

Vähekindlustatud lasterikkad pered saavad kodutoetust taotleda

29. May 2017, 16:39 Emmede Klubi Emmede Klubi

Foto on illustratiivne.


Sihtasutus KredEx alustab täna, 29. mail madala sissetulekuga lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist. Selle toetusega panustab riik tänavu lasterikaste perede elamistingimuste parandamisse üle kolme miljoni euro.

Võimalus oma elamistingimusi parandada on peredel, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta oli eelmisel aastal kuni 355 eurot kuus.

Toetust saavad pered, kellel puudub eluase või olemasolev eluase ei vasta elementaarsetele elamistingimustele (nt puudub vee- ja kanalisatsioonisüsteem või pesemisvõimalus, katus ei ole vettpidav või küttekolded ei taga kodus piisavalt sooja temperatuuri). 

Tagastamatut toetust saab kasutada näiteks eluaseme püstitamise, renoveerimise, ümberehitamise või laiendamisega seotud väljaminekuteks, aga ka eluaseme tehnosüsteemide või -võrkude rajamise, muutmise või asendamisega seotud kulutusteks. Lisaks võib seda kasutada eluaseme soetamiseks juhul, kui leibkonnal ei ole päris oma kodu või leibkonna omandis olev maja või korter ei vasta kaasaegsetele elamistingimustele, sealhulgas on mõistlikel eeldustel pere jaoks liiga väike.

Maksimaalne toetussumma on 8000 eurot, teistkordsel taotlemisel 5000 eurot. Toetuse tulemusel paranevad rohkem kui tuhande lapse olmetingimused.

Taotlusi saab esitada kuni 30. juunini käesoleval aastal. Varasematel aastatel toetust saanud pered peavad korduva toetuse taotlemise hetkeks olema eelmise toetuse sihtotstarbeliselt ja tähtaegselt ära kasutanud ning esitanud ka KredExile seda kinnitava lõpparuande. Lisainfot tingimuste ja taotlemise kohta saab KredExi kodulehelt www.kredex.ee.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on alustanud riiklikult toetatud üürielamute programmiga, mis aitab samuti leevendada paljulapseliste perede eluaseme probleeme.

(Allikas: KredEx)