Vaata, millised muutused vanemahüvitise saajaid lähiaastail ees ootavad

Vaata, millised muutused vanemahüvitise saajaid lähiaastail ees ootavad

02. Oct 2017, 15:52 Emmede Klubi Emmede Klubi

Vanemapuhkuste- ja hüvitiste süsteemi uuendamise üks oluline eesmärk on soodustada isade suuremat osalust väikeste laste kasvatamisel. 

 

Vabariigi Valitsus kiitis möödunud nädalal istungil heaks esimesed vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi seadusmuudatused.

  • Vanemahüvitise maksmise ajal on võimalik teenida töist tulu kuni pool vanemahüvitise ülempiirist ilma, et hüvitist vähendataks. 2018. aastal saab see summa olema hinnanguliselt u 1544 eurot kalendrikuus. Vanemahüvitise saajale tagatakse senise poole hüvitise asemel hüvitise määr, mis on 2018. aastal 470 eurot Muudatuse jõustumistähtaeg 01.03.2018.

  • Kehtestatakse kolmikute ja enamaarvuliste mitmike toetus, mis on 1000 eurot kuus ühele vanemale kuni laste 18-kuuseks saamiseni. Muudatuse õustumistähtaeg 01.03.2018.

  • Vanemahüvitise arvutamise aluseks olev periood muudetakse ning edaspidi arvestatakse vanemahüvitis rasedusele eelnenud 12 kalendrikuu alusel. Muudatuse jõustumistähtaeg 01.09.2019.

  • Lapsehooldustasu maksmine lõpetatakse ning sellega üle jääv raha seotakse järk-järgult vanemahüvitise skeemi. Jõustumistähtaeg 01.09.2019.

  • Isal on võimalik jääda isapuhkusele senise 10 tööpäeva asemel 30 päevaks ning saada selle perioodi eest vanemahüvitist. Isa õigus vanemahüvitisele ei sõltu tema eelnevast töösuhtest ega töötamise lepingulisest vormist ning isa saab hüvitist kasutada emaga samal ajal või eraldi. „Isa osalemine väikelapse kasvatamises tugevdab peresiseseid suhteid ning lisab kindlustunnet, et laste kasvatamine ei jää vaid ema õlule,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „30-päevane isade täiendav vanemahüvitis on isapuhkuse laiendus, et julgustada isasid lapse eest hoolitsema. Isal on vabadus valida, kas ta kasutab seda või mitte – ta võib vanemahüvitist saada emaga samal ajal või ka üksi.“ Muudatuse jõustumistähtaeg 01.07.2020. 

  • Vanemahüvitise maksmist saab peatada ja jätkata vastavalt vanema soovile kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Muudatuse jõustumistähtaeg 01.07.2020.

Tegemist on vaid esimeste muudatustega vanemapuhkuste- ja hüvitiste süsteemis. Järgmiseks on kavas muuta rasedus- ja sünnituspuhkuse, lapsendaja puhkuse ja lapsepuhkuse ning nende tasustamise põhimõtteid ja võimaldada vanematel veelgi paindlikumalt kombineerida osaajaga töötamist ja puhkamist.

„Nende muudatustega toome vanemahüvitise skeemi rohkem paindlikkust ja võimalusi töö- ja pereelu ühitamiseks ning soodustame ka hoolduskoormuse ühtlasemat jaotumist vanemate vahel,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Eestis kehtiv vanemahüvitiste süsteem on kahtlemata üks heldemaid oma pikkuse ja hüvitise määra poolest, kuid see toob kaasa ka naiste pikki karjäärikatkestusi ega võimalda lapsevanematel oma töö- ja puhkeaega piisavalt kombineerida.“

(Allikas: Sotsiaalministeerium)


Kuidas muudatused Sulle meeldivad?