Uuest aastast on elatisabi 200 eurot. Kellel on õigus elatisabile?

Uuest aastast on elatisabi 200 eurot. Kellel on õigus elatisabile?

28. Jun 2023, 23:11 Emmede Klubi Emmede Klubi

Uuel aastal hakkab sotsiaalkindlustusamet maksma lastele, kelle vanem või vanemad ei täida ülalpidamiskohustust, elatisabi senise 100 euro asemel 200 eurot. Elatisabile on õigus Eestis elaval alaealisel lapsel. Lapse õppimise korral makstakse elatisabi lapse 21-aastaseks saamiseni.

Sotsiaalkindlustusameti perehüvitiste valdkonna teenuse juhi Piret Meemanni sõnul peab elatisabi saamiseks olema kohus väljastanud lapse kasuks elatist väljamõistva kohtumääruse või vanemate vahel peab olema sõlmitud notariaalne kokkulepe elatise tasumiseks. Kui varem oli elatisabi võimalik taotleda vaid kohtu- ja täitemenetluse ajal, siis eelmisel aastal laienes elatisabi ring ka lasteni, kes saavad riigilt elatisabi vanema pankrotimenetluse ajal,” selgitab Meemann. 

Kohtumenetlusaegset elatisabi maksab sotsiaalkindlustusamet kuni 150 päeva eest ning selle taotlemiseks tuleb esmalt pöörduda elatisnõudega kohtusse. Pärast kohtusse pöördumist ning vastava määruse saamist tuleb 45 päeva jooksul esitada sotsiaalkindlustusametile taotlus elatisabi saamiseks.  

Kui pärast kohtumenetluse lõppu või notariaalse kokkuleppe sõlmimist ei hakka vanem lapsele elatist tasuma, on teisel vanemal õigus taotleda kohtutäituri kaudu täitemenetlusaegset elatisabi. Siinkohal tuleb aga tähele panna, et täitemenetlusaegset elatisabi makstakse alates sellest ajast, kui täitemenetluse algatamisest on möödunud üks kuu.  

Pankrotimenetlusaegne elatisabi tagab toetuse ka nendele lastele, kelle vanem ei täida perekonnaseadusest tulenevat ülalpidamiskohustust ning vanema suhtes on käimas pankrotimenetlus. Juhul kui viimase aasta jooksul on saadud kas täitemenetlus- või kohtumenetlusaegset elatisabi, teeb sotsiaalkindlustusamet iseteeninduse kaudu proaktiivse pakkumuse pankrotimenetlusaegse elatisabi saamiseks. Kui varem ei ole elatisabi saadud, tuleb toetuse saamiseks esitada taotlus sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses.  

Lisalugemist elatisabi ja selle taotlemise kohta leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.