Töötavate emade tütred on karjääriteel edukamad ja pojad panustavad rohkem pereellu

Töötavate emade tütred on karjääriteel edukamad ja pojad panustavad rohkem pereellu

15. Feb 2019, 17:28 Emmede Klubi Emmede Klubi

2015. aastal avalikustasid Harvardi ülikooli teadlased esmased uuringuandmed, mille järgi tööl käivate emade lapsed on tulevikus oma karjääriteel edukamad kui koduste emade lapsed. Nüüdseks on uuringu tulemused täismahus teada – lisaks karjääriedule on töötavate emade tütred täiskasvanuna niisama õnnelikud inimesed nagu koduste emade lapsed. Töötavate emade pojad panustavad aga tulevikus pereellu rohkem kui koduste emade pojad.

„Inimestel on ikka veel uskumus, et kui emad käivad tööl, siis see on lastele kuidagi kahjulik. Seetõttu on meie uuringu tulemus, et ema tööstaatus ei mõjuta laste eluõnne, hästi tähtis," kommenteeris uuringu üks autor, Harvardi majanduskooli professor Kathleen McGinn. Ta loodab, et uuringu tulemused aitavad töötavatel emadel vabaneda asjatust süütundest.

Uuringu täpsemad tulemused:

  • Töötavate emade tütred on tulevikus suurema tõenäosusega ka ise töötavad naised, nende käes on ühiskonnas juhtivamad ülesanded ja nad teenivad rohkem kui täiskohaga koduste emade tütred.
  • Selliselt mõjub igasugune emapoolne töötamine - nii kõrgemat haridust nõudval ja kõrgepalgalisel kohal kui ka madalapalgalisel lihttööl. Mõlemal juhul on ema töötamine tugevas seoses tütarde tulevase eduga töömaailmas.
  • Poegade tulevast karjääri ema töötamise staatus ei mõjuta. 
  • Küll aga on töötavate emade pojad on tulevikus paremad pereisad. Töötavate emade pojad valivad suurema tõenäosusega oma partneriks naise, kes samuti töötab. Töötavate emade pojad veedavad nädalas 50 minutit rohkem laste eest hoolitsedes.
  • Töötavate ja koduste emade lapsed on täiskasvanuna ühel määral õnnelikud inimesed. Koduste emade lapsed ei kasva üles õnnelikumateks inimesteks. 
  • Töötavate emade tütred ja pojad on keskmiselt oluliselt haritumad kui koduste emade tütred ja pojad.
  • Ema tööstaatuse mõju tütarde karjäärile on väiksem, kui tütred näevad kasvades paljusid teisi naisi töötamas. 
  • Poegade puhul pole aga sellest abi, kui teised lapsele lähedal olevad täiskasvanud naised töötavad - poegade tulevast suuremat osalust laste kasvatamisel mõjutab ainult oma ema tööstaatus. 

Uuringu jaoks küsitleti enam kui 100 000 inimest 29 riigist. 

(Allikas: Harvard Business School)