Teadus: Ema tööl käimisel on lastele pikaajaline positiivne mõju

Teadus: Ema tööl käimisel on lastele pikaajaline positiivne mõju

09. Feb 2018, 08:19 Emmede Klubi Emmede Klubi

"Töötava emana on mulle loendamatul arvul kordi öeldud, et ma jään oma lapse lapsepõlvesti ilma. Enamus inimesi usub, et lastel läheb elus paremini, kui üks vanematest on kodune, ja enamasti on see vaikimisi ema. Nende kommentaaride tõttu olen ma tihti süümepiinades, et ma ei loobunud oma karjäärist ajakirjanikuna, et oma poja eest hoolt kanda," kirjutab Annamarya Scaccia veebilehel Motherly. "Mina ise aga tean, et ma tegin õige valiku, ja teadus toetab minu valikut."

Nimelt leidis 2015. aastal Harvardi majanduskoolis tehtud uuring, et täiskasvanud, kelle emad olid nende lapepõlve ajal teinud ka muud tööd peale koduste tööde, olid karjäärialaselt edukamad. Nimelt olid töötavate emade tütred tulevikus väiksema tõenäosusega töötud, töötasid suurema tõenäosusega juhtival ametikohal ning teenisid vähemalt 23% rohkem palka, kui koduste emadega kasvanud naised. Mehed, kelle emad olid nende lapsepõlve ajal tööl käinud, osalesid aga täiskasvanuna märgatavalt enam kodutöödes ja laste eest hoolitsemisel.

Selle uuringu tulemused näitavad, et töötav ema annab lastele eeskujuna eluks kaasa õiglasema pildi ülesannete jaotamisest pereliikmete vahel. 

Hiljutine Taani uuring jõudis samale tulemusele - emade töötamine mõjutab tütarde karjääri positiivselt ja mängib rolli soolise palgalõhe vähendamisel ühiskonnas. Mida rohkem naised ja mehed omavahel ülesandeid võrdselt ära jaotavad (st ka naine osaleb tööturul, ka mees osaleb kodutöödes, laste kasvatamisel, vanemapuhkuse võtmisel), seda enam kasvab naiste keskmine palk ja väheneb sooline palgalõhe.

Möödunud aastal teadusajakirjas Child Development avaldatud uuring lükkas ümber müüdi, nagu oleks ema töötamisel on lapse kognitiivsele arengule negatiivne mõju. 2010. aastal avalikustatud meta-analüüs jõudis aga järeldusele, et töötavate emade laste käitumis-, õppimis- ja sotsiaalsed oskused ei erine mittetöötavate emade laste oskustest muus osas, kui et töötavate emade lapsed on akadeemiliselt edukamad.

Pisike beebi vajab oma ema täielikku tähelepanu, kuid lapse kasvades võib ema leida aega ja soovi tegeleda ka muuga. Sellepärast pole vähimatki põhjust end pahasti tunda. Teadus näitab, et kui ema tegeleb laste kasvatamise kõrvalt ka tööga, mida ta armastab, annab see lastele eluks positiivset eeskuju. Peaasi, et lastele ka kvaliteetaega jaguks!

(Allikas: Motherly)


Kas ja kui vana lapse kõrvalt hakkasid Sina taas tööga tegelema?