Tea, millised on riiklikud hüved tööl käivale emale!

Tea, millised on riiklikud hüved tööl käivale emale!

04. May 2016, 13:55 Emmede Klubi Emmede Klubi

Et laste saamist ja lastega aega veetmist, aga ka naiste tööturul jätkamist soosida, tagab riik tööl käivale lapsevanemale mõningad hüved. Pole oluline, kas töötad beebi või väikelapse kõrvalt täiskohaga või osakoormusega - sulle on seadusega kehtestatud järgmised õigused.


Imetamispausid tööl

Alla 1,5-aastase lapse emal on tööle naastes õigus iga kolme tunni järel võtta vähemalt pooletunnine imetamispaus, et toita last või pumbata talle rinnapiima välja.  Neid vaheaegu võib kokkuleppel tööandjaga ka üheks pikemaks pausiks liita ning mitmikute puhul on imetamispausi pikkus vähemalt tund, ütleb Tööinspektsiooni töösuhete nõustamistalituse juhataja Anni Raigna.

Samad töötingimused

Ükskõik, kas vanemapuhkusel oli ema või isa – puhkuselt tööle tagasi suundujal on õigus samadele töötingimustele, mis olid kokku lepitud enne koju jäämist. Kui töötingimused on vahepeal paranenud, näiteks on terve kollektiivi palgad tõusnud, on palgatõusule nüüd õigus ka vahepeal eemal viibinud lapsevanemal. Anni Raigna sõnul kiputakse Eestis määrama lapsehoolduspuhkuselt tulejale varasemast madalamat palka või uut katseaega – kumbki ei ole lubatud!

Koondada ei või

Kui ettevõttel on tarvis töötajaid koondada, siis alla kolmeaastase lapse vanemal on tööle jäämiseks eelisõigus. „Olukorras, kus tööandjal tekib vajadus kolmest müügiesindajast üks koondada, on alla 3-aastase lapse vanemal eelisõigus tööle jäämiseks ehk teda koondada ei tohi,“ toob Raigna näite.

Komandeering vaid nõusolekul

Seadus ei luba tööandjal saata alla kolmeaastase lapse ema või isa tema nõusolekuta lähetusse.

Rohkem puhkust

Kuni seitsmeaastase lapse vanemal on õigus nõuda oma iga-aastast põhipuhkust endale sobival ajal. Ka koolilapse vanemal peab tööandja lubama puhkuse välja võtta just koolivaheajal. Igal isal on õigus saada kaks kuud enne kuni kaks kuud pärast lapse sünnitähtaega kümme tööpäeva tasustatud isapuhkust. Puudega lapse ema või isa saab võtta iga kuu ühe tasustatud lisapuhkusepäeva. Alla 14-aastase lapse vanemad võivad põhipuhkusele lisaks küsida vastavalt laste arvule ja vanustele 3-6 puhkusepäeva aastas, mille eest makstakse aga miinimumpalka. Kui puhkustest ikkagi ei piisa, on vanematel õigus võtta ka aastas kümme päeva palgata lapsepuhkust. Kasutamata jäänud lapsepuhkused järgmistesse aastatesse edasi ei kandu.

Haige lapsega kodus

Kui töötav ema või isa on haige lapsega kodus, maksab Haigekassa talle kohe esimesest päevast kuni 14 päeva hüvitist, mis on 80 protsenti eelmise kalendriaasta keskmisest palgast. Kui ema on eelmisel aastal lapsepuhkusel, on hooldusleht mõttekam võtta isal, sest ema saaks hüvitist miinimumpalga järgi olenemata oma vanemahüvitise suurusest. Mitte ühtegi töötajat ei tohi lahti lasta põhjusel, et ta täidab perekondlikke kohustusi – näiteks on lapse haiguste tõttu pidevalt hoolduslehel.

Anni Raigna toonitab, et kõik need hüved kehtivad nii täiskoorumusega kui ka osaajaga töötajale, kuid ainult siis, kui sõlmitud on tööleping. Võlaõiguslike lepingutega töötajatele eritingimused ei kehti.

(Allikad: Sotsiaalkindlustusamet, Haigekassa, Töökaitseinspektsioon)


Kas olid oma õigustest teadlik? Kas oled mõnda neist hüvedest kasutanud?