Tasuta koolitus - kuidas lapse kasvatamise, jonni, käitumisprobleemide, stressiga paremini toime tulla?

Tasuta koolitus - kuidas lapse kasvatamise, jonni, käitumisprobleemide, stressiga paremini toime tulla?

28. Aug 2017, 15:00 Emmede Klubi Emmede Klubi

Kas oled lapsevanemana tundnud, et ei mõista, mis toimub sinu väikese lapsega? Mida teha, kui lapse jonnihood sagenevad ja käitumine on vahel agressiivne? Kuidas ennetada vanemana iseenda stressi ja seada lapse sobimatule käitumisele piire?

Appi tulevad teadmised ja oskused, mis aitavad vanema ja lapse vahel luua turvalise, lapse arengut toetava keskkonna. Et neid teadmisi ja oskusi Eesti lapsevanematele pakkuda, korraldab Tervise Arengu Instituut koostöös kohalike omavalitsustega üle Eesti lapsevanematele tasuta koolitusprogrammi "Imelised aastad".

Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ koolitused on aidanud käitumisprobleemidega laste peresid paljudes riikides, tegu on teaduspõhise programmiga ning koolituste tulemuslikkus on tõestatud. Programm aitab vanematel omandada uusi vajalikke oskusi, kuidas laste käitumisprobleemidega hakkama saada.

Peamised koolitusel käsitletavad teemad:

  • Laste arendamine mängu abil. Kuidas aidata lapsed iseseisvalt mängima? Kuidas vältida võimuvõitlusi laste omavahelises mängus ja õpetada lastele probleemide lahendamist?
  • Positiivne tähelepanu ja lapse tunnustamine. Millal ja kuidas tunnustada? Kuidas tunnustamist ja kritiseerimist lahus hoida? Milline mõju on positiivse märkamisel ja lapse käitumise tunnustamisel?
  • Preemiate ja stiimulite kasutamine. Kuidas õpetada lapsed eesmärke seadma? Kas ja kuidas lapse positiivset käitumist premeerida?
  • Piiride seadmine sobimatule käitumisele. Kui palju korraldusi on lapsed suutelised täitma ja millised korraldused töötavad?
  • Emotsioonidega toimetuleku kasvatamine. Aja mahavõtmine rahunemiseks. Kuidas jääda neutraalseks lapse sobimatu käitumise korral? Milliseid lapse käitumisviise ei tohi eirata? Millised on loomulikud ja loogilised tagajärjed ning millal neid rakendada? Kuidas õpetada lapsi oma tundeid valitsema ja arendada nende empaatiavõimet?
  • Lastele probleemide lahendamise õpetamine. Kuidas last probleemide lahendamisel suunata?

Koolitusel osalenud vanemate tagasisidest:

  • „Meil on nüüd rahulikum. /…/ Näiteks poes on nii, et tema läheb mänguasjadesse. Ilma probleemideta, ei haara seal kõike järjest. /…/ Ta läheb rahulikult, vaatab seal oma ajakirju, mina teen oma asju nii kaua ja siis ta tuleb rahulikult minu juurde. Me läheme kassasse ja koju ilma probleemideta. Varem olid meil hüsteeriahood sel teemal.“
  • „Tänu kursustele hakkasin rohkem leidma lapsega ühist keelt. Õppisime temaga paremini kokku leppima ja ta muutus tähelepanelikumaks. Kui ta varem oli väga rahutu, siis nüüd ta kuulab, mida ma talle ütlen, reageerib, kui ma teda kutsun, täidab minu palveid. Ja ma ei räägi temaga enam käskivas toonis.“
  • „Kursused annavad rohkem enesekindlust. Et sina seisad jalgel ja lapsel on ka nii parem. Varem oli situatsioone, kus ei teadnud, mida teha. Nüüd ma üldiselt tean, mida teha. Nii-öelda vundament on jalge all.“
  • „Poole pealt saadi aru, et pole vaja muuta lapsi, vaid ennast, enda käitumist. See on järjekordne samm – enda tundmine ja enesekontroll. Seda ei ole vaja ainult lastega, vaid elus üldse.“

Ühes koolitusgrupis osaleb kuni 14 lapsevanemat. Vanemad kohtuvad kahetunnistel koolitussessioonidel üks kord nädalas, kokku 16 korda, vastavalt lapsevanemate soovile kas tööpäevadel või nädalavahetustel. Koolituste toimumiskoha lähedal organiseeritakse ka lastehoid, et osalejad saaksid kaasa võtta oma lapsed. Nii vanematele kui ka lastele pakutakse koolituse vaheajal kerget einet. Iga vanem saab endale raamatu, mis käsitleb koolitusel õpitavaid teemasid. Koolitusi korraldavad programmi väljaõppe saanud grupijuhid.

Kui oled 3-8-aastase lapse vanem ja sooviksid vanemlusprogrammis "Imelised aastad" osaleda, siis võta ühendust oma linna või valla sotsiaalosakonna või lastekaitse spetsialistiga. Hetkel toimub registreerumine sel sügisel, 14. septembril Haapsalus algavale koolitusele - vaata lisainfot SIIN! Loe programmi kohta lisa tarkvanem.ee ja terviseinfo.ee.