Tartu Ülikool: liikumisaktiivsuse eest lastele hinnetega tunnistus!

Tartu Ülikool: liikumisaktiivsuse eest lastele hinnetega tunnistus!

30. Oct 2015, 09:00 Emmede Klubi Emmede Klubi

Täna tutvustatakse Eestis uut tunnistuse vormi: laste liikumisaktiivsuse tunnistust. Tartu Ülikooli teadlaste eestvedamisel koostatud tunnistusel hinnatakse sarnaselt koolitunnistusega laste liikumisaktiivsuse hetkeseisu ja seda mõjutavaid tegureid: peret, kooli, kogukonda, riiki. Samuti tuuakse soovitusi hinnete parandamiseks.

Ideed tutvustatakse täna, 30. oktoobril algusega kell 11 Tartu loodusmajas toimuval liikumisfoorumil „Laste liikumisaktiivsus – kas hinne „mitterahuldav“? Kuidas saab hinnet parandada?“.

Eestis läbiviidud viimaste uuringute andmetel on 11-15-aastastest õpilastest piisavalt aktiivsed vaid 16 protsenti lastest. Seega probleem on väga suur.

Tartu Ülikooli tervisekasvatuse lektori, liikumisfoorumi eestvedaja Merike Kulli sõnul on liikumisaktiivsuse tunnistuse eesmärk ühest küljest anda ülevaade laste ja noorte liikumisaktiivsuse hetkeseisust ja teisest küljest sellest, kuivõrd me ise Eestis oleme panustanud laste liikumisaktiivsuse toetamisse.

„Vaadates tunnistusel olevaid hindeid ja soovitusi hinnete parandamiseks, on võimalik kokku leppida, mida me saame teha hinnete parandamiseks,“ sõnas Kull.

Tänasel liikumisfoorumil tõstatatakse küsimus, kellest sõltub liikumisaktiivsus, räägitakse, mida lapsed, koolijuhid, õpetajad ja lapsevanemad arvavad laste kehalisest aktiivsusest ja selle võimalikkusest. Sõna võtavad Tartu Ülikooli spordibioloogia dotsent Jarek Mäestu, spordipsühholoogia teadur Aave Hannus, sotsiaalse kommunikatsiooni vanemteadur Margit Keller ja psühholoogia teadur Katrin Mägi.

Eraldi keskendutakse kooliruumis peituvatele võimalustele toetada laste liikumisaktiivsust - kuidas toetada liikumist ja heaolu koolikeskkonnas. Esitletakse liikuma kutsuva koolimaja kontseptsiooni, mille taga on Eesti arhitektide liit ja arhitektuuribüroo b210 esindajad Kadri Klementi ja Karin Tõugu.

Üritusele on oodatud koolijuhid, õpetajad, lapsevanemad, kogukondade ja kohalike omavalitsuste esindajaid, haridus-, tervise-, kultuuri- ja spordivaldkondade arendajad. Info registreerimise ja programmi kohta leiab SIIT

 

Kuidas arvad: kas Sinu lapsed on piisavalt aktiivsed või tekitaks nende hinded liikumistunnistusel muret? Millise hinde saaks aga lapse liikumisaktiivsust mõjutav tegur - pere?