Riik annab peredele novembris 50 eurot lapse kohta

Riik annab peredele novembris 50 eurot lapse kohta

21. Oct 2022, 13:11 Emmede Klubi Emmede Klubi

Riik maksab novembris kõikidele lapsetoetuse saajatele ühekordset hinnaleevendamise toetust 50 eurot. Toetust makstakse iga lapsetoetust saava lapse eest. Toetus laekub kõigile automaatselt 8. novembril. 

Sama toetust makstakse ka vanaduspensionäridele ja puuduva töövõimega inimestele.

Sotsiaalkindlustusameti peadirektor Maret Maripuu sõnul on 50-eurone toetus vanematele inimestele ning lapsevanematele natukenegi abiks. „Hinnatõus on olnud erakordselt kiire ning makstav toetus leevendab veidi esmavajalike kaupade ja teenuste hinnatõusust tingitud vahet. Kokku saab toetust ligi 584 000 inimest ca 29 miljoni euro ulatuses,“ rääkis Maripuu.

Sotsiaalkindlustusamet maksab ühekordset toetust Eestis elavatele vanaduspensioni eas pensionäridele, töövõimetuspensioni või rahvapensioni saavale 100% töövõimetusega inimesele ja lapsetoetuse saajatele. Hinnatõusu leevendamise toetust makstakse iga lapsetoetust saava lapse eest. Puuduva töövõimega inimestele maksab hinnatõusu leevendamise toetust töötukassa.

Ühekordne hinnatõusu leevendamise toetus makstakse pensionäridele välja 4. novembril ja lapsevanematele koos lastetoetusega 8. novembril. Puuduva töövõimega inimestele maksab töötukassa toetuse välja hiljemalt 10. detsembril. 

Hinnatõusu leevendamise toetust taotlema ei pea.