Rase või lapsevanem peaks teadma oma õiguseid hüvedele

Rase või lapsevanem peaks teadma oma õiguseid hüvedele

22. Jul 2016, 12:50 Emmede Klubi Emmede Klubi

Sel nädalal rääkisime rahalistest toetustest lapseootel ja lastega peredele, kuid ei tasu unustada, et Eestis on seadused, mis tagavad rasedale või lapsega kodus olevale naisele ka mitmeid mitterahalisi hüvesid.

Kõik arsti poolt tuvastatud rasedusega naised on Eestis ravikindlustatud. See tähendab, et raseduse ajaks ja lapse kolmeks esimeseks elukuuks saab ravikindlustuse ka see naine, kes varem ilma kindlustuseta oli.

Rasedaile kehtib terve hulk hüvesid. Tööandja peab lubama rasedal naisel käia arsti või ämmaemanda vastuvõttudel. Seda võib teha tööajast ja palka vähendada eemalviibimise tõttu ei tohi.

Tööandja peab rasedale naisele võimaldama tema tervisele sobivad töötingimused. See võib näiteks tähendada kergematele tööülesannetele üle viimist, tööpäeva lühendamist, puhkepause vms. Rasedalt ei saa nõuda ületunnitöö tegemist. Rasedat võib töölähetusse saata üksnes tema nõusolekul.

Muidugi ei tohi naist raseduse tõttu lahti lasta, kuid rasedat naist ei tohi ka muul põhjusel koondada (erandiks on see, kui töökoht lõpetab tegevuse, pankrotistub vms).

Tööle naasnud, on alla 1,5-aastase lapse emal õigus tööpäeval jooksul saada imetamispause kas lapse toitmiseks või rinnapiima välja pumpamiseks. Tööle naasvat lapsevanemat peavad ootama vähemalt endised töötingimused. See tähendab, et näiteks palk ei või naastes olla kehvem kui lahkudes, kuid kui ülejäänud kollektiivi palk on vahepeal tõusnud, peab nüüd ka vanemapuhkuselt naasja palk tõusma. 

Kui firma on raskustes ja inimesi tuleb koondada, siis alla kolmeaastase lapse vanemat võib koondada alles kõige viimasena. Alla kolmeaastase lapse ema või isa ei tohi ka nõusolekuta komandeeringusse saata.

Mitte ühtegi töötajat ei tohi lahti lasta põhjusel, et ta täidab perekondlikke kohustusi – näiteks on lapse haiguste tõttu pidevalt hoolduslehel.

Lapsevanematel on õigus täiendavatele puhkustele tööjuurest. Kuni seitsmeaastase lapse vanemal on õigus nõuda oma iga-aastast põhipuhkust endale sobival ajal. Ka koolilapse vanemal peab tööandja lubama puhkuse välja võtta just koolivaheajal. Puudega lapse ema või isa saab võtta iga kuu ühe tasustatud lisapuhkusepäeva. Alla 14-aastase lapse vanemad võivad põhipuhkusele lisaks küsida vastavalt laste arvule ja vanustele 3-6 puhkusepäeva aastas, mille eest makstakse aga miinimumpalka. Kui puhkustest ikkagi ei piisa, on vanematel õigus võtta ka aastas kümme päeva palgata lapsepuhkust. Kasutamata jäänud lapsepuhkused järgmistesse aastatesse edasi ei kandu.


Kas tekkis küsimusi? Kui tekkis, siis küsi julgelt selle artikli all. 

Mis on dekreet, mis sünnitushüvitis, kuidas seda arvutada, kuidas taotleda, saad lugeda SIIN. Mis on vanemahüvitis, kuidas seda arvutada ja kuidas taotleda, saad lugeda SIIN. Mis on lapsetoetus, mis lapsehooldustasu ning millised on sünnitoetused ja eritoetused lapse saanud perele, saad lugeda SIIN. Isapuhkuse, hambaravi kompensatsiooni, vanemapensioni ja haiguslehe kohta loe SIIN.