Puudega laste vanemad saavad varasemast kordades suuremat toetust

Puudega laste vanemad saavad varasemast kordades suuremat toetust

07. Dec 2015, 15:00 Emmede Klubi Emmede Klubi

Kui praegu saavad raske või sügava puudega alaealiste laste vanemad taotleda riigilt tugiisiku-, lapsehoiu- ja transporditeenust kuni 900 euro eest aastas, siis järgneval kahel aastal on see summa kordades suurem: 4918 eurot ühe lapse kohta.

Raha selleks tuleb Euroopa Sotsiaalfondist.

Jätkuvalt saavad puudega laste lapsehoiuteenuse kasutajad kohaliku omavalitsuse kaudu 402 eurot aastas riiklikku lapsehoiuteenuse raha.

Lisaks toetuse suurenemisele peaks nüüdsest paranema ka puuetega laste vanematele mõeldud tugiteenuste kättesaadavus. Sotsiaalkindlustusameti läbiviidud riigihanke tulemusel leiti teenuste pakkujad kaheksasse maakonda: Tartu-, Valga-, Viljandi-, Ida-Viru-, Hiiu-, Lääne-, Pärnu- ja Saaremaale. Jooksva aasta lõpuks või järgmise aasta alguseks plaanitakse leida tugiteenuste pakkujad ka Tallinnasse, Harju-, Järva-, Rapla-, Jõgeva-, Põlva-, Võru- ning Lääne-Virumaale, et kõikide raske ja sügava puudega laste vanematel üle Eesti oleks võimalus enda lastele vajalikku teenust taotleda oma elukoha lähedal.

(Allikas: Sotsiaalministeerium)


Kas oled puuetega laste vanematele pakutava toega Eestis rahul? Millised on meie riikliku toetussüsteemi plussid, millised aga puudujäägid?