President kiitis seadusmuudatused heaks: suurperetoetused vähenevad, abieluvõrdsus tuleb

President kiitis seadusmuudatused heaks: suurperetoetused vähenevad, abieluvõrdsus tuleb

28. Jun 2023, 23:35 Emmede Klubi Emmede Klubi

Eelmisel nädalal võttis Riigikogu vastu perekonnaseaduse muudatused, mis annavad seadusliku õiguse abielluda ja lapsendada ka samasoolistele paaridele. Eile kiitis president seadusmuudatuse heaks. Sellega sai Eestist Sloveenia järel teine riik Ida-Euroopas, kus kehtib abieluvõrdsus.

Samast soost abikaasa saab oma abikaasa lapse lapsendada bioloogilise vanema nõusolekul. Seadus toob välja põhimõtte, et lapsel ei või olla rohkem kui kaks vanemat. Säilib ka põhimõte, et lapsega seotud õigused ja kohustused on eelkõige lapse bioloogilistel vanematel. Ema naissoost abikaasal tekib lapsega põlvnemissuhe, kui ta annab ema kunstlikuks viljastamiseks nõusoleku.

Samuti võttis riigikogu vastu ja kiitis president eile heaks ka suurperetoetuste taas vähendamise seadusmuudatuse ning elatisabi suurendamise seadusmuudatuse. 

Lasterikka pere toetus on alates 2024. algusest kolme kuni kuue lapse puhul 450 ning seitsme ja enama lapse puhul 650 eurot kuus. See on rohkem, kui möödunud aastal ja varasemalt (300 / 400 eur), kuid vähem, kui käesoleval aastal (650 / 850 eur).

Samas kasvab riigi makstav elatisabi alates 2024. aasta algusest 100 eurolt 200 eurole kuus.

Valitsuse suurem eesmärk on nende muutustega on riigi keerulises majanduslikus olukorras vähendada lausalisi toetusi kõigile olenemata vajadusest ning suurendada vajaduspõhiseid toetusi nendele, kes toetust enim vajavad.