Põlva sünnitusosakonna kaitseks on kogutud üle 2500 allkirja

Põlva sünnitusosakonna kaitseks on kogutud üle 2500 allkirja

02. Apr 2018, 17:37 Emmede Klubi Emmede Klubi

Märtsi keskel andis haigekassa teada, et Põlva ja Valga haiglate sünnitusosakonnad suletakse. Peatselt sai alguse ka liikumine "Põlva sünnitusosakonna kaitseks" (PSK), mille eesmärk on sünnitusosakonna säilitamine Põlvas. Praeguseks on PSK kogunud üle 2500 allkirja, mis antakse ministrile üle lastekaitsepäeval, mil Põlva Instikurmu laululaval toimub ka sünnitusosakonna toetuseks kontsert.

PSK petitsioonis kirjutatakse, et teade Põlva sünnitusosakonna sulgemise kohta tuli üllatusena nii kohalikule kogukonnale kui ka omavalitsusele - neid ei kaasatud otsuse tegemise protsessi ega isegi teavitatud sellest.

"Sünnitus on väga intiimne ja privaatne akt, kus lisaks kvaliteetsele meditsiiniteenusele on väga oluline ka toetav ja soe keskkond nii enne kui pärast sünnitust ning iseenesestmõistetavalt ka sünnituse ajal. Põlva Haigla sünnitusosakond on kõike seda – kvaliteeti, soojust ja hoolivust – pakkunud aastakümneid," seisab petitsioonis.

Põlva Haigla sünnitusosakond oli üks esimesi Eestis, kes alustas perekeskse ja loomuliku sünnitusteenuse pakkumist. Eesti esimene vettesünnitus toimus just Põlvas.

Liikumise "Põlva Sünnitusosakonna Kaitseks" hinnangul suudab Põlva Haigla ka praegu pakkuda kvaliteetset sünnitusabi, sh vajadusel kiiret kirurgilist sekkumist. Põlva Haigla sünnitusosakonna kvaliteedile ei ole ei Eesti Haigekassal ega Eesti Naistearstide Seltsil olnud etteheiteid, patsientide rahulolu on iga-aastaste uuringute järgi väga kõrge ning 35% sünnitajatest tuleb väljastpoolt Põlva maakonda.

"Töötajate kvaliteedi hoidmiseks tuleb kaaluda ka teisi võimalusi peale sulgemise - näiteks roteeruva süsteemi sisse seadmine, mis Põlva Haiglas juba praegu toimib. Nii arstid kui ämmaemandad saavad kvalifikatsiooni hoidmiseks ja kogemuste vahetamiseks teha vahetusi teistes haiglates. Olulised on aastatepikkune kogemus ja regulaarsed koolitused, mis tagavad toimetuleku eriolukordades, mitte töötamine ilmtingimata suures haiglas."

Sulgemisotsuse taga on kalkulatsioon, et Põlva haigla sünnitusosakonna ülevalpidamine pole kulutõhus. "Kagu-Eesti sünnitusmajade sulgemist ei tohiks üksnes raamatupidajalikult põhjendada. Oluliste tervishoiuteenuste kättesaadavus kogu Eestis on eeskätt siiski poliitiline valik," seisab petitsioonis. "Juhime tähelepanu, et ka eesti keele ja kultuuri säilimine ei ole kulutõhus, kuid see on siiski meile oluline väärtus ja Eesti riigi alus. Kas elu säilimine Eesti äärealadel on meile tähtis? Kindlasti ei ole see kulutõhus. Tegemist on väärtusotsusega, mis annab sõnumi tuhandetele peredele Eestis."

Petitsiooniga palutakse, et tervise- ja tööminister vaataks üle Põlva Haigla sünnitusosakonna sulgemisotsuse ning leiaks teenuse pakkumiseks Põlvas edasised võimalused, aga ka võtaks seisukoha, kuidas edaspidi kohalikke omavalitsusi ja kogukondi kaasates läbi viia kogukonda suurel määral puutuvad meditsiinilised otsused.

Petitsiooniga saab tutvuda ja sellele oma allkirja anda SIIN

Toetusallkirju kogutakse maikuu lõpuni, et need siis pidulikult lastekaitsepäeval, 1. juunil anda üle. Samal päeval toimub Põlva Intsikurmu laululaval ka suur kontsert sünnitusosakonna toetuseks, teiste seas on lubanud üles astuda Ivo Linna.

Sündmuste käiguga saab end kursis hoida avalikus Facebooki grupis Põlva Sünnitusosakonna Kaitseks

 

Mida Sina arvad - kas Põlva haigla sünnitusosakond peaks jääma avatuks ka juhul, kui see pole kulutõhus?