Põhjused, miks isa aktiivne osalemine laste kasvatamisel on tähtis

Põhjused, miks isa aktiivne osalemine laste kasvatamisel on tähtis

13. Nov 2022, 10:36 Emmede Klubi Emmede Klubi

Rajaleidja võrgustik jagab Facebookis põhjuseid, miks isa aktiivne osalus lapse kasvatamisel juba beebieast saadik on tähtis nii lapse arengule kui ka terve pere heaolule. 

Kui veel mõnda aega tagasi oli laste kasvatamine ühiskonnas peamiselt naiste pärusmaa, siis tänapäeval on levimas toetava isa mudel, kus isa osaleb nii kodutöödes kui ka lastekasvatuses emaga.

OECD ja Sotsiaalministeeriumi andmeil on isa aktiivne osalemine lapse eest hoolitsemises (juba sünnist saati!) selgelt seotud lapse arengu ja terve pere õnnega.

  • Isad, kes võtavad pärast lapse sündi puhkuse vähemalt kaheks nädalaks, on ka edaspidi suurema tõenäosusega lapse hooldamisse kaasatud, sest mida rohkem isa lapse hooldamises osaleb, seda tugevam kiindumussuhe tal lapsega tekib ning seda suurem on motivatsioon panustada ka edaspidi.
  • Lastel, kelle kasvatamises on isal oluline ja aktiivne roll, on juba üheaastasena kõrgem vaimne võimekus. Koolieas saavad nad paremini hakkama nii õpingute kui ka suhetega. Teismeeas on neil madalam riskikäitumine, suurem vastutustunne ja rahulolu eluga.
  • Lapsed, kelle kasvatuses on isal olnud oluline ja aktiivne roll, saavad elus paremini hakkama, kui kahe koos elava vanemaga sirgunud lapsed, kelle kasvatamine on olnud peamiselt ema õlul.
  • Suurem seotus oma lastega mõjutab omakorda positiivselt meeste elu ja tervist. Nimelt on laste kasvatamises aktiivselt osalevatel isadel parem tervis, nad on tööturul edukamad ja oma eluga rohkem rahul. Laste eest hoolitsemisse ja kodutöödesse enam panustavatel meestel on ka väiksem risk lahutada.
  • Isade suurem osalus laste eest hoolitsemisel võimaldab naistel laste kasvatamise kõrvalt tegeleda ka töö ja muu eneseteostusega, mis suurendab naiste rahulolu eluga. Läbi kõigi pereliikmete eluga rahulolu kasvu kasvab ka pereõnn üldiselt ja paranevad peresuhted.
  • Seetõttu on väga tähtis, et isad sooviksid lapse kasvatamises aktiivselt osaleda ning kõik teised osapooled (ema, vanavanemad, lasteaed, kool, perearst jt) kaasaksid isa võrdselt ning usaldaksid, et isa saab lapse hooldamisega hästi hakkama ka ema sekkumiseta.

Kas Sinu laste elus on isal aktiivne roll, kas isa tegeleb laste kasvatamisega sarnaselt emale juba lapse beebieast saati?